olv
Voor onze leerlingen, ouders en personeel is afgeschermde informatie beschikbaar.
Klik hier om in te loggen.
Opgeven voor proeflessen voor leerlingen groep 8 op woensdag 7 en 28 februari a.s. (uiterlijk op zondag 4 februari inschrijven)
Aanmelding en toelating

 

Aanmelding

 

dinsdag 6 maart 2018
Van 17.00 - 20.30 uur aanmelding voor leerlingen van groep 8 met een achternaam die begint met de letters A t/m K.              


woensdag 7 maart 2018

Van 17.00 - 20.30 uur aanmelding voor leerlingen van groep 8 met een achternaam die begint met de letters L t/m Z.

 

Breng voor de aanmelding op onze school het aanmeldingsformulier (volgt in december op de website en is na de kerstvakantie ook verkrijgbaar op de basisschool) mee samen met:
1. het keuzeformulier 2018-2019 van VO Breda (volgt)
2. een afschrift van het Overstapdossier (OSO = Overstap Service Onderwijs) met daarbij een schriftelijke verklaring van de basisschool met het plaatsingsadvies
3. een paspoort/identiteitskaart met gegevens van de officiële volledige naam en vermelding van het BSN (=burgerservicenummer) i.v.m. controle BSN op het aanmeldingsformulier
4. indien van toepassing: uitslag drempelonderzoek
5. indien van toepassing: groeidocument

6. indien van toepassing: verslagen van eerder relevant onderzoek.

                                                                         
                                                              

   

Procedure voor aanmelding brugklas VO Breda

 

Het OLV is een grote school. We hebben ruim 1500 leerlingen en ongeveer 130 medewerkers. We willen zeker niet groter worden en met die gedachte staan wij niet alleen. Alle scholen in Breda die niet verder willen groeien hebben samen heldere afspraken gemaakt over wat te doen bij een mogelijke overaanmelding in de brugklas. Informatie hierover vindt u hier en op www.vobreda.nl             


   

Toelatingscriteria brugklassen OLV

advies

vanuit de basisschool

 

havo/atheneum 
brugklas

atheneum/gymnasium 
brugklas

 diplomaperspectief
 (minimaal)

havo

vwo

 plaatsingsadvies

(minimaal)

havo

havo/vwo

 

Leerlingen met een duidelijke ondersteuningsvraag vanuit de basisschool hebben vooraf altijd een intakegesprek met de afdelingsleider en de ondersteuningscoördinator om te bepalen of de behoefte en het aanbod op elkaar aansluiten.

 

N.B. Voor aanmelding leerlingen klas 2 t/m 6 >>lees verder

 

Voor meer informatie