Schoolvoorbeeld van denkers en doeners

Het OLV is een fijne en gezellige school voor alle leerlingen. Natuurlijk willen we dat iedere leerling er heel veel leert. Maar naast het opdoen van kennis leert de leerling ook vaardigheden die in de huidige samenleving erg belangrijk zijn, zoals samenwerken, keuzes maken en goed plannen.

We richten ons in de onderbouw op een brede en veelzijdige ontwikkeling, zodat de leerling uiteindelijk zelf tot doordachte keuzes voor de bovenbouw kan komen. In de bovenbouw krijgt de docent meer en meer de rol van begeleider. Door het leerproces van de leerling centraal te stellen wordt recht gedaan aan verschillen tussen leerlingen.

Leren is leuk en vooral als dat een leerling goed afgaat. Als hij een steuntje in de rug nodig heeft, is dat geen enkel probleem. We helpen graag! Het OLV wil immers álle leerlingen de gelegenheid bieden om zich hier op het OLV op hun eigen wijze te ontwikkelen.