Aanmelding en toelating brugklas

Vanwege de maatregelen die we moeten naleven voor de bestrijding van corona, hebben we dit schooljaar onze aanmeldingsprocedure aan moeten passen.
>> klik hier om te lezen hoe je je aanmeldt bij het OLV.


Aanmelding brugklas VO Breda
Het OLV is een grote school. We hebben zo'n 1400 leerlingen en ongeveer 130 medewerkers. We willen zeker niet groter worden en met die gedachte staan wij niet alleen. Alle scholen in Breda die niet verder willen groeien hebben samen heldere afspraken gemaakt over wat te doen bij een mogelijke overaanmelding in de brugklas. Informatie over afspraken en procedures vindt u op www.vobreda.nl.

N.B. Voor aanmelding leerlingen klas 2 t/m 6 >>lees verder

Toelatingscriteria en doorstroommogelijkheden brugklas OLV

 

advies 
vanuit 
de basisschool

brugklas
havo/atheneum

brugklas
atheneum/gymnasium
 plaatsingsadvies
(minimaal)

 havo  havo/vwo
 diplomaperspectief
(minimaal)
 havo  vwo
na de brugklas  doorstroom naar
havo
atheneum 
doorstroom naar
havo
atheneum
gymnasium 

Leerlingen met een duidelijke ondersteuningsvraag vanuit de basisschool hebben vooraf altijd een intakegesprek met de afdelingsleider en de ondersteuningscoördinator om te bepalen of de behoefte en het aanbod op elkaar aansluiten.