Aanmelding en toelating brugklas

De aanmelding van leerlingen voor het voortgezet onderwijs vindt op vaste data op de verschillende scholen voor voortgezet onderwijs zelf plaats.
De avonden voor deze aanmelding zijn gepland op dinsdag 9 maart 2021 en woensdag 10 maart 2021, telkens van 17.00 - 20.30 uur. Op dinsdagavond de aanmelding voor leerlingen waarvan de achternaam begint met de letters A t/m K, op woensdag voor de letters L t/m Z.

Een van onze medewerkers controleert of de benodigde formulieren ingeleverd zijn en of het aanmeldingsformulier volledig is ingevuld. Een van onze docenten voert een kort kennismakingsgesprek met u en uw zoon of dochter.

Wat brengt u mee bij het aanmelden voor het OLV?
Breng voor de aanmelding op onze school het aanmeldingsformulier (volgt en is na de kerstvakantie in de regio Breda ook verkrijgbaar op de basisscholen) mee samen met:
1. het keuzeformulier van VO Breda (voor een toelichting >>volgt);
2. het legitimatiebewijs van de aan te melden leerling (zie hieronder);
3. een kopie van het Overstapdossier (OSO = Overstap Service Onderwijs) met daarbij een uniform adviesformulier van de basisschool met het plaatsingsadvies;
4. indien van toepassing: verslagen van eerder relevant onderzoek.

Legitimatie
Bij de aanmelding van uw zoon/dochter zullen wij zijn/haar identiteit en het ingevulde burgerservicenummer (BSN) controleren aan de hand van een origineel identiteitsbewijs.
Hiervoor dient u bij de inschrijving een geldig paspoort/geldige identiteitskaart (met vermelding van de officiële volledige naam en vermelding van het BSN = burgerservicenummer) mee te nemen. 

Procedure voor aanmelding brugklas VO Breda
Het OLV is een grote school. We hebben zo'n 1400 leerlingen en ongeveer 130 medewerkers. We willen zeker niet groter worden en met die gedachte staan wij niet alleen. Alle scholen in Breda die niet verder willen groeien hebben samen heldere afspraken gemaakt over wat te doen bij een mogelijke overaanmelding in de brugklas. Informatie over afspraken en procedures vindt u op www.vobreda.nl.

N.B. Voor aanmelding leerlingen klas 2 t/m 6 >>lees verder

Toelatingscriteria en doorstroommogelijkheden brugklas OLV

 

advies 
vanuit 
de basisschool

brugklas
havo/atheneum

brugklas
atheneum/gymnasium
 plaatsingsadvies
(minimaal)

 havo  havo/vwo
 diplomaperspectief
(minimaal)
 havo  vwo
na de brugklas  doorstroom naar
havo
atheneum 
doorstroom naar
havo
atheneum
gymnasium 

Leerlingen met een duidelijke ondersteuningsvraag vanuit de basisschool hebben vooraf altijd een intakegesprek met de afdelingsleider en de ondersteuningscoördinator om te bepalen of de behoefte en het aanbod op elkaar aansluiten.