Een stageplaats op het OLV?


Door een lange traditie op het gebied van collegiale coaching, staan op onze school de deuren voor elkaar open zodat stagiairs en collega's op een veilige manier met en van elkaar kunnen leren.
Het OLV beschikt over een groot aantal goed getrainde en gemotiveerde schoolpracticum docenten. In combinatie met een bijzonder prettige leerling-populatie, maakt dit onze school tot een aantrekkelijke leerplek voor stagiairs.

Vanuit het verleden hebben we een goede samenwerking opgebouwd met Fontys Hogescholen, maar we bieden ook ruimte voor stagiairs vanuit andere opleidingen. Voorwaarde is echter wel dat er vanuit de opleiding begeleiding wordt aangeboden. Omdat ons onderwijs op een kwalitatief hoog niveau ligt, bieden wij tevens graag ruimte aan studenten van 1e graads docentenopleidingen.

Mocht je beschikken over een uitstekende motivatie voor het docentschap en voldoende kwaliteit in huis hebben, dan kun je je stageverzoek motiveren in een brief en deze voorzien van CV sturen naar onze opleidingsdocent mevrouw S. van Wingerden (svwingerden@olvbreda.nl).