Werken bij het OLV

Werken op een prettige school?  Dat kan op het Onze Lieve Vrouwelyceum, het OLV, te Breda. Een school voor gymnasium, atheneum en havo met ongeveer 1400 leerlingen.

Het OLV combineert een lange, degelijke traditie met een moderne onderwijskundige benadering. De school kent een prettige, collegiale werksfeer waarin de leerling centraal staat. Naast het streven naar prima leerresultaten is er veel aandacht voor culturele en sportieve activiteiten. De school trekt leerlingen uit Breda en de wijde omgeving.   

Informatie

Werken als nieuwe docent op het OLV

11-06-2019
Het OLV neemt de begeleiding van nieuwe docenten en stagiairs serieus. Medewerkers zien het als hun taak om nieuwe collega's met raad en daad bij te staan. Daarbij gaan we ervan uit dat zowel startende als ervaren docenten het beste leren van elkaar en op de werkplek. De begeleiding wordt in de meeste gevallen dan ook verzorgd door interne deskundigen.

Begeleiding binnen IP-OLV (interne professionalisering) is vooral bedoeld om aan te zetten tot reflectie op eigen handelen (gedrag) als docent. De individuele leervragen die daaruit voortvloeien hebben daardoor vooral betrekking op attitude en het inslijpen van vaardigheden. Omdat daarbij herhaling onontbeerlijk is, wordt de begeleiding na het eerste jaar vervolgd. Uiteraard formuleert een ieder eigen leerdoelen en wordt er rekening gehouden met ervaring en individuele leerwensen. Maatwerk is altijd ons streven.

Binnen IP-OLV komen de volgende zaken zeker aan de orde:

- Tijdens het eerste jaar staat de inburgering op het OLV centraal. Er wordt een achttal scholingsbijeenkomsten belegd waarin ruimte is voor intervisie en waarin specifiek gewerkt wordt aan conflicthantering en het werken vanuit eigen kernkwaliteiten. Naast deze algemene ondersteuning krijgt elke nieuwe collega een begeleider vanuit de sectie die ondersteuning geeft bij alle praktische zaken in het begin en die tevens als coach een aantal lesbezoeken doet.
- In overleg met schoolleiding, opleidingsdocenten en de betrokkenen wordt invulling gegeven aan het IP-traject voor het 2e jaar op het OLV. Afhankelijk van ervaring en behoefte, worden er scholingsbijeenkomsten gevolgd. Ook is het mogelijk om dan al te starten in het traject voor collegiale coaching. Wellicht doe je dit pas later in je carrière op het OLV.
- Collegiale coaching is een vast onderdeel binnen IP-OLV waaraan elke nieuwe collega deelneemt. Hierbij wordt gedurende een periode van 13 weken, wekelijks een vaste les bezocht en nabesproken door een IP-coach. Er wordt nadrukkelijk gecoacht op activerende didactiek.
- Na het deelnemen aan deze coaching en na training van specifieke vaardigheden kun je uiteindelijk zelf als coach binnen IP-OLV deelnemen.
- Voor wie dat wil, worden binnen IP-OLV ook andere trainingen aangeboden zoals gesprekstechnieken en mentorvaardigheden.

IP, deel van heel het OLV

Interne Professionalisering op het OLV (kortweg: IP-OLV) is gebaseerd op de grondgedachte ‘van en met elkaar (willen) leren’. Wij gaan ervan uit dat zowel startende als ervaren docenten het beste leren van en met elkaar, op de werkplek.

IP-OLV is vooral bedoeld om aan te zetten tot reflectie op het eigen handelen als docent. De individuele leervragen die daaruit voortvloeien hebben daardoor vooral betrekking op attitude en het inslijpen van vaardigheden. IP-OLV verzorgt verschillende trainingen en bijeenkomsten voor alle collega’s, bijvoorbeeld over conflicthantering, mentorvaardigheden en gesprekstechnieken. De meeste trainingen worden door eigen collega’s verzorgd. IP-OLV in zijn geheel, wordt aangestuurd door drie opleidingsdocenten.

Een speciale plek heeft onze collegiale coaching. Wij vinden het belangrijk dat iedereen die op het OLV werkzaam is, hieraan deelneemt. Door een nieuwe docent (of stagiair, of zittende collega) te coachen, werkt die coach zelf ook aan zijn ‘interne professionalisering’. Hem wordt een spiegel voorgehouden en omdat het leren op de werkplek zelf plaatsvindt, kan het geleerde direct worden toegepast.

Iedereen die nieuw is op het OLV willen wij wegwijs maken hier op school. Voor alle nieuwe docenten verzorgt IP-OLV in het eerste jaar een achttal bijeenkomsten waarin ruimte is voor kennismaking en intervisie. Daarnaast hebben we aandacht voor onder andere conflicthantering en besteden we aandacht aan het werken vanuit eigen kernkwaliteiten. Ook krijgt elke nieuwe collega een begeleider vanuit de sectie die ondersteuning geeft bij alle praktische zaken in het begin en die tevens als coach een aantal lessen bezoekt.

Afhankelijk van ervaring en behoefte, worden er ook door ‘tweedejaars collega’s’ scholingsbijeenkomsten gevolgd. In overleg met schoolleiding, opleidingsdocenten en de betrokken docenten op het OLV wordt invulling gegeven aan dat programma, waarbij we steeds streven naar maatwerk.

Ook is het mogelijk om al in je tweede jaar op het OLV te starten in het traject voor collegiale coaching, maar wellicht kies je ervoor dat later pas te doen. Het coachingstraject houdt in dat gedurende een periode van ongeveer drie maanden, wekelijks een vaste les wordt bezocht en nabesproken door een IP-coach. Er wordt nadrukkelijk gecoacht op activerende didactiek. Na het deelnemen aan deze coaching en na training van specifieke vaardigheden kun je uiteindelijk zelf als coach binnen IP-OLV deelnemen. Uitgangspunt is dat iedereen een keer aan dit traject deelneemt.

Meerwaarde

Enkele reacties uit het evaluatierapport van collega’s die in hun eerste jaren op het OLV door IP-OLV zijn begeleid:

"In het IP-OLV traject weet je je geborgen, je voelt je welkom en je kent al meteen een stel mensen buiten je sectie. Tijdens het coachingsgedeelte reflecteer je en je leert tegelijk ook door te doen. Je wordt op een vriendelijke en respectvolle manier gespiegeld en je kunt op een veilige manier aan je ontwikkelpunten werken".

"Deelnemen aan dit traject voelt niet als geïnvesteerde tijd, omdat ik er juist energie uit haal. Na 4 jaar voel ik me als docent beter geoutilleerd. De mogelijkheid om op het IP-OLV matras terug te vallen geeft me een geruststellend gevoel: ik hoef het niet alleen te doen.”