Informatie vanuit school (2020-2021)

  • Via deze link kunt u, na inloggen, de informatie die dit schooljaar is verstuurd of meegegeven nog eens teruglezen.
  • Uw eventuele adres-, e-mail- en telefoonwijziging doorgeven aan de administratie van de school, bij voorkeur via het contactformulier.
  • Informatie voor ouders over de Jeugdgezondheidszorg West-Brabant >>lees meer
  • Informatie voor jongeren over gezondheid www.jouwggd.nl; bezoekadres GGD: Doornboslaan 225-227, 4816 CZ Breda, tel. 076-5216062.
  • Mevrouw M. Verhagen is als jeugdarts verbonden aan het Onze Lieve Vrouwelyceum. 

2 en 3 havo (2020-2021)

Mentoren

De mentor is het eerste aanspreekpunt voor leerling en ouders. Hij/zij is de spil in de begeleiding. Iedere week is er een lesuur ingeroosterd waarin de klas van de mentor extra aandacht krijgt. Samen met de afdelingsleider zijn de mentoren verantwoordelijk voor de dagelijkse onderwijspraktijk en de leerlingbegeleiding.

De mentoren van 2 en 3 havo in schooljaar 2020-2021 zijn:

2HA    Mw. C. Joris      cjoris@olvbreda.nl
2HB Mw. E.M. Leijten   eleijten@olvbreda.nl
2HC   Hr. M. Gobbens   mgobbens@olvbreda.nl
2HD   Hr. J. den Tenter      jdtenter@olvbreda.nl
              
3HA   Hr. R. v.d. Sloot   rvdsloot@olvbreda.nl
3HB   Mw. E. van Ooijen   evooijen@olvbreda.nl
3HC   Mw. M. Paanakker   mpaanakker@olvbreda.nl
3HD   Mw. S. Beckers   sbeckers@olvbreda.nl
3HE   Mw. E.C. van Grieken                 evgrieken@olvbreda.nl                           

 

Afdelingsleider 2 en 3 havo

Leerlingen kunnen op elk moment van de dag voor de meest uiteenlopende zaken bij een afdelingsleider terecht. Behalve voor alledaagse schoolzaken als prestaties, bijzonder verlof of melding van ziekte is er veel aandacht voor vragen en problemen van sociale of emotionele aard. 
Van 08.30 tot 16.30 uur is er altijd minimaal één afdelingsleider aanwezig. 
Natuurlijk kunnen niet alle problemen van een leerling door een afdelingsleider worden opgelost, maar hij kan dan wel zorgen voor eerste opvang, bemiddeling of verwijzing naar een hulpinstantie. 
Een andere taak van de afdelingsleider is de absentiecontrole. Nauwgezet wordt bijgehouden of leerlingen in de les aanwezig zijn. Niet-afgemelde leerlingen worden in de loop van de dag thuis opgebeld.