olv
Voor onze leerlingen, ouders en personeel is afgeschermde informatie beschikbaar.
Klik hier om in te loggen.
Rapportcijfers 2 en 3 havo

Het schooljaar is op het Onze Lieve Vrouwelyceum ingedeeld in 3 periodes van ongeveer 12 tot 14 weken.
Aan het eind van elke periode krijgen de leerlingen een cijferrapport. Het perioderapportcijfer is dan het gewogen gemiddelde van de behaalde resultaten in die periode.

Aan het eind van het schooljaar wordt het jaarcijfer berekend op basis van de drie perioderapportcijfers. Daarin weegt het resultaat van de eerste periode (P1) twee keer en het resultaat van zowel de tweede (P2) als de derde periode (P3) drie keer mee. Voor het vak LO is de weging van de cijfers gelijk.

De perioderapportcijfers worden bepaald op één decimaal nauwkeurig. Het jaarcijfer is in gehelen. Op basis van de jaarcijfers wordt de overgang bepaald.

Naast deze rapportages kunnen ouders en leerlingen de schoolvorderingen met een persoonlijke inlogcode steeds volgen in Magister.

Adviezen bij de vakken derde klassen

In de derde klas wordt bij alle vakken in periode 1 een advies uitgebracht. Het doel van dit advies is de leerling een zo reëel mogelijke profielkeuze te laten maken. De vakdocent maakt een inschatting van de kansen die een leerling heeft voor zijn/haar vak in de bovenbouw.

Dit advies wordt gegeven op basis van meerdere aandachtspunten. Cijfers hoeven hierbij niet per se leidend te zijn. Motivatie, werkhouding, inzicht, analytisch denkvermogen en de constellatie van het cijfer zijn mede bepalend bij de advisering.

In principe worden de adviezen gegeven in  +  en  -.

De docenten van het vak wiskunde geven een advies voor wiskunde A en wiskunde B en (alleen voor vwo) wiskunde C.

--        zeer af te raden 

-          verwacht wel problemen

+-        twijfel

+         verwacht geen problemen

++       goede keuze

 

Voor meer informatie