olv
Voor onze leerlingen, ouders en personeel is afgeschermde informatie beschikbaar.
Klik hier om in te loggen.
20-80learning/IBC

 

In de derde klas kiezen alle leerlingen een voor hen passend profiel in de bovenbouw. Vanaf het schooljaar 2016-2017 kan er binnen het E&M-profiel gekozen worden voor International Business College. IBC is een traject voor leerlingen die geïnteresseerd zijn in handel en economie, die houden van verantwoordelijkheid nemen en zin hebben in een uitdaging. Zij gaan inzien wat bepaalde kennis en vaardigheden in praktijk opleveren. Dit vergroot de motivatie en zorgt voor enthousiaste leerlingen die gaan voor een mooie persoonlijke ontwikkeling.  

 

Informatie vanuit school (2017-2018)

 

Via deze link kunt u, na inloggen, de informatie die dit schooljaar per post of e-mail is verstuurd of meegegeven nog eens teruglezen.

 

- Informatie van de decanen >>lees verder

- Informatie over Jeugdgezondheidszorg West-Brabant >>lees verder

- Informatie over de 'gezonde schoolkantine' >>lees verder

- Uw eventuele adres-, e-mailadres- en telefoonwijziging, bij voorkeur schriftelijk, doorgeven aan de administratie van de school of via het mutatieformulier.

 

2 en 3 havo (2017-2018)

Mentoren


De mentor is het eerste aanspreekpunt voor leerling en ouders. Hij/zij is de spil in de begeleiding. Iedere week is er een lesuur ingeroosterd waarin de klas van de mentor extra aandacht krijgt. Samen met de afdelingsleider zijn de mentoren verantwoordelijk voor de dagelijkse onderwijspraktijk en de leerlingbegeleiding.

 

De mentoren van 2 en 3 havo in schooljaar 2017-2018 zijn:

 2HA

 

 Hr. R. van der Sloot

  

 rvdsloot@olvbreda.nl

 2HB

 

 Mw. M.B.C. Huijbregts

 

 mhuijbregts@olvbreda.nl

 2HC

 

 Mw. M. Paanakker

 

 mpaanakker@olvbreda.nl

 2HD

 

 Hr. P.A.G. van de Wouw

 

 pvdwouw@olvbreda.nl

         

 3HA

 

 Mw. N.M.H. Sanders

 

 nsanders@olvbreda.nl

 3HB

 

 Mw. M. Verkamman 

 

 mverkamman@olvbreda.nl

 3HC

 

 Hr. M. Gobbens                   

 

 mgobbens@olvbreda.nl                                           

 3HD

 

 Mw. E.C. van Grieken

 

 evgrieken@olvbreda.nl


Afdelingsleider 2 en 3 havo


     

 

N.C.L. van Hoek

via e-mail bereikbaar:

nvhoek@olvbreda.nl

Leerlingen kunnen op elk moment van de dag voor de meest uiteenlopende zaken bij een afdelingsleider terecht. Behalve voor alledaagse schoolzaken als prestaties, bijzonder verlof of melding van ziekte is er veel aandacht voor vragen en problemen van sociale of emotionele aard.
Van 08.30 tot 16.30 uur is er altijd minimaal één afdelingsleider aanwezig.
Natuurlijk kunnen niet alle problemen van een leerling door een afdelingsleider worden opgelost, maar hij kan dan wel zorgen voor eerste opvang, bemiddeling of verwijzing naar een hulpinstantie. De mentor blijft uiteraard voor de leerlingen en de ouders het eerste aanspreekpunt.
Een andere taak van de afdelingsleider is de absentiecontrole. Nauwgezet wordt bijgehouden of leerlingen in de les aanwezig zijn. Niet-afgemelde leerlingen worden in de loop van de dag thuis opgebeld. 


Conrector


    

 

C.G.M. Geerts MEd

eindverantwoordelijk schoolleider voor havo

via e-mail bereikbaar: kgeerts@olvbreda.nl