olv
Voor onze leerlingen, ouders en personeel is afgeschermde informatie beschikbaar.
Klik hier om in te loggen.
20-80learning/IBC
   
In de derde klas kiezen alle leerlingen een voor hen passend profiel in de bovenbouw. Binnen het E&M-profiel kan gekozen worden voor International Business College. IBC is een traject voor leerlingen die geïnteresseerd zijn in handel en economie, die houden van verantwoordelijkheid nemen en zin hebben in een uitdaging. Zij gaan inzien wat bepaalde kennis en vaardigheden in praktijk opleveren. Dit vergroot de motivatie en zorgt voor enthousiaste leerlingen die gaan voor een mooie persoonlijke ontwikkeling.  


 

Informatie vanuit school (2018-2019)

 

Via deze link kunt u, na inloggen, de informatie die dit schooljaar per post of e-mail is verstuurd of meegegeven nog eens teruglezen.

   

- Uw eventuele adres-, email- en telefoonwijziging, bij voorkeur schriftelijk,

  doorgeven aan de administratie van de school of via het mutatieformulier.

- Informatie over de 'gezonde schoolkantine' >>lees verder

- Wijziging toestemming i.h.k.v. de privacywetgeving >>lees verder

- Informatie voor ouders over de Jeugdgezondheidszorg West-Brabant >>lees verder

- Informatie voor jongeren over gezondheid www.jouwggd.nl;

  bezoekadres GGD: Doornboslaan 225-227, 4816 CZ Breda, tel. 076-5216062.

- Mevrouw M. Verhagen is als jeugdarts verbonden aan het Onze Lieve Vrouwelyceum.
 

 
 

2 en 3 havo (2018-2019)

 

Mentoren


De mentor is het eerste aanspreekpunt voor leerling en ouders. Hij/zij is de spil in de begeleiding. Iedere week is er een lesuur ingeroosterd waarin de klas van de mentor extra aandacht krijgt. Samen met de afdelingsleider zijn de mentoren verantwoordelijk voor de dagelijkse onderwijspraktijk en de leerlingbegeleiding.

 

De mentoren van 2 en 3 havo in schooljaar 2018-2019 zijn:

 2HA

 

Mw. C. Joris  

m.i.v. 6 mei 2019:

Mw. Ch.A.A. van Aard-Ernst

 

cjoris@olvbreda.nl

 

cvaard@olvbreda.nl

 2HB

 

Mw. F.B.M. van Megen

 

fvmegen@olvbreda.nl

 2HC

 

 

Hr. M. Gobbens

 

mgobbens@olvbreda.nl

 2HD

 

 

Hr. J. den Tenter

 

jdtenter@olvbreda.nl

 2HE

 

   

Mw. E.M. Leijten

 

    

eleijten@olvbreda.nl 3HA

 

 

Hr. R. van der Sloot

 

rvdsloot@olvbreda.nl

 3HB

 

 

Mw. M.B.C. Huijbregts

 

mhuijbregts@olvbreda.nl

 3HC

 

   

Mw. M. Paanakker

 

mpaanakker@olvbreda.nl              

 3HD

 

Mw. E.C. van Grieken

 

evgrieken@olvbreda.nl

 3HE

   

Mw. N.M.H. Sanders

 

nsanders@olvbreda.nl


Afdelingsleider 2 en 3 havo


     

 

N.C.L. van Hoek

via e-mail bereikbaar:

nvhoek@olvbreda.nl

Leerlingen kunnen op elk moment van de dag voor de meest uiteenlopende zaken bij een afdelingsleider terecht. Behalve voor alledaagse schoolzaken als prestaties, bijzonder verlof of melding van ziekte is er veel aandacht voor vragen en problemen van sociale of emotionele aard.
Van 08.30 tot 16.30 uur is er altijd minimaal één afdelingsleider aanwezig.
Natuurlijk kunnen niet alle problemen van een leerling door een afdelingsleider worden opgelost, maar hij kan dan wel zorgen voor eerste opvang, bemiddeling of verwijzing naar een hulpinstantie. De mentor blijft uiteraard voor de leerlingen en de ouders het eerste aanspreekpunt.
Een andere taak van de afdelingsleider is de absentiecontrole. Nauwgezet wordt bijgehouden of leerlingen in de les aanwezig zijn. Niet-afgemelde leerlingen worden in de loop van de dag thuis opgebeld. 


Conrector


    

 

                       

F.J.M. van der Zalm                       

eindverantwoordelijk schoolleider onderbouw

via e-mail bereikbaar:

fvdzalm@olvbreda.nl