olv
Voor onze leerlingen, ouders en personeel is afgeschermde informatie beschikbaar.
Klik hier om in te loggen.
Wetenschapsoriëntatie

 

Het OLV is de enige school in Breda die is aangesloten bij de WON-akademie. Er zijn geen speciale WON-lessen, maar in de lessen vinden wel allerlei WON-activiteiten plaats. Het doel van de WON is om je als vwo-leerling een voorsprong te geven op het moment dat je naar de universiteit gaat. Zo ben je aan het einde van het vwo al in grote mate in staat om onderzoek te doen op een wetenschappelijke manier. En je ontwikkelt andere vaardigheden zoals projectmatig (samen)werken en presenteren. Bij de meeste onderzoeken werk je samen met je klasgenoten.

 

Voor meer informatie >>lees verder

 

 

 

 

Informatie vanuit school (2018-2019)

 

Via deze link kunt u, na inloggen, de informatie die dit schooljaar per post of e-mail is verstuurd of meegegeven nog eens teruglezen.

 

- Uw eventuele adres-, email- en telefoonwijziging, bij voorkeur schriftelijk,

  doorgeven aan de administratie van de school of via het mutatieformulier.

- Informatie over de 'gezonde schoolkantine' >>lees verder

- Wijziging toestemming i.h.k.v. de privacywetgeving >>lees verder

- Informatie voor ouders over de Jeugdgezondheidszorg West-Brabant >>lees verder

- Informatie voor jongeren over gezondheid www.jouwggd.nl;

  bezoekadres GGD: Doornboslaan 225-227, 4816 CZ Breda, tel. 076-5216062.

- Mevrouw M. Verhagen is als jeugdarts verbonden aan het Onze Lieve Vrouwelyceum.

 

 

2 en 3 vwo (2018-2019)

 

Mentoren


De mentor is het eerste aanspreekpunt voor leerling en ouders. Hij/zij is de spil in de begeleiding. Iedere week is er een lesuur ingeroosterd waarin de klas van de mentor extra aandacht krijgt. Samen met de afdelingsleider zijn de mentoren verantwoordelijk voor de dagelijkse onderwijspraktijk en de leerlingbegeleiding.

De mentoren van 2 en 3 vwo in schooljaar 2018-2019 zijn:

 2GA

 

Mw. L.J.C. Voeten

   

lvoeten@olvbreda.nl 

 

 2B

Mw. A.M.H.H.P. Bindels

m.i.v. 24 september 2018:

Hr. R. van der Sloot

 

tbindels@olvbreda.nl

 

rvdsloot@olvbreda.nl

 2C

Hr. J. Bons

 

jbons@olvbreda.nl

  

 2D

 

Hr. P.C.A. Denissen

 

pdenissen@olvbreda.nl

 2E  

 

Mw. F. Hamers 

    

fhamers@olvbreda.nl

 

 

     

 3A

 

Mw. C.J.M. Melisse

 

cmelisse@olvbreda.nl

 

 

 3B

 

Hr. A.A.M. Broeders

 

tbroeders@olvbreda.nl

 

 3C

 

Mw. L.H. van der Heijden

 

lvdheijden@olvbreda.nl

 

 3D

 

Mw. K. van Belle

 

kvbelle@olvbreda.nl

 

 III

 

Mw. W.J.M. Maas

 

lmaas@olvbreda.nl

 

 

             

 

Afdelingsleider 2 en 3 vwo

 

         

F.J. van Nijnanten

via e-mail bereikbaar:  rvnijnanten@olvbreda.nl

 

Tijdelijk (gedeeltelijke vervanging per 10 september 2018):

Mw. L.M.T. Tichelaar

in de middag (bij voorkeur) telefonisch bereikbaar via de receptie van de school

via e-mail bereikbaar: ltichelaar@olvbreda.nl

 

Leerlingen kunnen op elk moment van de dag voor de meest uiteenlopende zaken bij een afdelingsleider terecht. Behalve voor alledaagse schoolzaken als prestaties, bijzonder verlof of melding van ziekte is er veel aandacht voor vragen en problemen van sociale of emotionele aard.
Van 08.30 tot 16.30 uur is er altijd minimaal één afdelingsleider aanwezig.
Natuurlijk kunnen niet alle problemen van een leerling door een afdelingsleider worden opgelost, maar hij kan dan wel zorgen voor eerste opvang, bemiddeling of verwijzing naar een hulpinstantie. De mentor blijft uiteraard voor de leerlingen en de ouders het eerste aanspreekpunt.
Een andere taak van de afdelingsleider is de absentiecontrole. Nauwgezet wordt bijgehouden of leerlingen in de les aanwezig zijn. Niet-afgemelde leerlingen worden in de loop van de dag thuis opgebeld. 

 

Conrector

 

     

 

                       

F.J.M. van der Zalm                       

eindverantwoordelijk schoolleider onderbouw

via e-mail bereikbaar: fvdzalm@olvbreda.nl