Informatie vanuit school (2020-2021)
  • Via deze link kunt u, na inloggen, de informatie die dit schooljaar is verstuurd of meegegeven nog eens teruglezen.
  • Uw eventuele adres-, e-mail- en telefoonwijziging doorgeven aan de administratie van de school, bij voorkeur via het contactformulier.
  • Informatie voor ouders over de Jeugdgezondheidszorg West-Brabant >>lees meer
  • Informatie voor jongeren over gezondheid www.jouwggd.nl; bezoekadres GGD: Doornboslaan 225-227, 4816 CZ Breda, tel. 076-5216062.
  • Mevrouw M. Verhagen is als jeugdarts verbonden aan het Onze Lieve Vrouwelyceum. 

4, 5 en 6 vwo (2020-2021)

Mentoren

De mentor is het eerste aanspreekpunt voor leerling en ouders. Hij/zij is de spil in de begeleiding. Iedere week is er een lesuur ingeroosterd waarin de klas van de mentor extra aandacht krijgt. Samen met de afdelingsleider zijn de mentoren verantwoordelijk voor de dagelijkse onderwijspraktijk en de leerlingbegeleiding.

De mentoren van 4, 5 en 6 vwo in schooljaar 2020-2021 zijn:

4VA       Hr. B.A.F. Verheijen bverheijen@olvbreda.nl
4VB   Mw. B.G.K. Martens
bij start schooljaar vervanging door
Mw. S. Laurijssens
       bmartens@olvbreda.nl

slaurijssens@olvbreda.nl
4VC   Mw. B.I.J.J.G. van Workum-van Esdonk   bvworkum@olvbreda.nl
4VD   Hr. P.A.G. van de Wouw   pvdwouw@olvbreda.nl
         
5VA   Mw. J.M. Cobelens   jcobelens@olvbreda.nl
5VB   Hr. J.W. Dolislager jwdolislager@olvbreda.nl
5VC   Hr. A.L. Eversdijk   aeversdijk@olvbreda.nl
5VD   Mw. A.E. Swarte   mswarte@olvbreda.nl
5VE   Hr. R.M.H. Venderbos   rvenderbos@olvbreda.nl
         
6VA   Mw. K. van Eijk-Broks kveijk@olvbreda.nl
6VB   Hr. R. Faes   rfaes@olvbreda.nl
6VC   Mw. T.T. de Haas   tdhaas@olvbreda.nl
6VD   Mw. A.Th.M. Heusèrr   aheuserr@olvbreda.nl
6VE   Mw. M.A.M. Wilbrink
M.i.v. 22-02-2021 vervanging door 
Hr. H.S.M. van Mousch 
  mwilbrink@olvbreda.nl

mvmousch@olvbreda.nl

 

Afdelingsleider 4, 5 en 6 vwo

Leerlingen kunnen op elk moment van de dag voor de meest uiteenlopende zaken bij een afdelingsleider terecht. Behalve voor alledaagse schoolzaken als prestaties, bijzonder verlof of melding van ziekte is er veel aandacht voor vragen en problemen van sociale of emotionele aard. 
Van 08.30 tot 16.30 uur is er altijd minimaal één afdelingsleider aanwezig. 
Natuurlijk kunnen niet alle problemen van een leerling door een afdelingsleider worden opgelost, maar hij kan dan wel zorgen voor eerste opvang, bemiddeling of verwijzing naar een hulpinstantie. 
Een andere taak van de afdelingsleider is de absentiecontrole. Nauwgezet wordt bijgehouden of leerlingen in de les aanwezig zijn. Niet-afgemelde leerlingen worden in de loop van de dag thuis opgebeld.