Informatie vanuit school (2019-2020)

  • Via deze link kunt u, na inloggen, de informatie die dit schooljaar is verstuurd of meegegeven nog eens teruglezen.
  • Uw eventuele adres-, e-mail- en telefoonwijziging doorgeven aan de administratie van de school, bij voorkeur via het contactformulier.
  • Informatie voor ouders over de Jeugdgezondheidszorg West-Brabant >>lees meer
  • Informatie voor jongeren over gezondheid www.jouwggd.nl; bezoekadres GGD: Doornboslaan 225-227, 4816 CZ Breda, tel. 076-5216062.
  • Mevrouw M. Verhagen is als jeugdarts verbonden aan het Onze Lieve Vrouwelyceum. 

4 en 5 havo (2019-2020)

Mentoren

De mentor is het eerste aanspreekpunt voor leerling en ouders. Hij/zij is de spil in de begeleiding. Iedere week is er een lesuur ingeroosterd waarin de klas van de mentor extra aandacht krijgt. Samen met de afdelingsleider zijn de mentoren verantwoordelijk voor de dagelijkse onderwijspraktijk en de leerlingbegeleiding.

De mentoren van 4 en 5 havo in schooljaar 2019-2020 zijn:

4HA     Mw. E.L.J. Augustijn      eaugustijn@olvbreda.nl
4HB Mw. M. van Dongen   mvdongen@olvbreda.nl
4HC   Mw. I. Kalisvaart   ikalisvaart@olvbreda.nl
4HD   Mw. J.D.H. Mercx   jmercx@olvbreda.nl
4HE    Hr. F.M. Vermeer   fvermeer@olvbreda.nl
4HF    IBC      Mw. E. van Raak   evraak@olvbreda.nl
4HG   Hr. G. den Hertog   gdhertog@olvbreda.nl
         
5HA   Mw. F.F. Huisman
per 21 oktober 2019
overgenomen door
Mw. L. Hendriks
  fhuisman@olvbreda.nl 


lhendriks@olvbreda.nl
5HB   Hr. B. Brosens   bbrosens@olvbreda.nl
5HC   Hr. J.W.M. van den Heuvel
per 13 januari 2020
overgenomen door
Hr. J.C.P. Martens
  hvdheuvel@olvbreda.nl


hmartens@olvbreda.nl
5HD   Hr. M.A. van der Ven   rvdven@olvbreda.nl
5HE   Mw. A.E.J.M. Krijnen   nkrijnen@olvbreda.nl
5HF    IBC      Mw. C.A.H. Koster-van der Made   kkoster@olvbreda.nl
5HG   Hr. P.E. van den Berg   pvdberg@olvbreda.nl

 

Afdelingsleider 4 en 5 havo

Leerlingen kunnen op elk moment van de dag voor de meest uiteenlopende zaken bij een afdelingsleider terecht. Behalve voor alledaagse schoolzaken als prestaties, bijzonder verlof of melding van ziekte is er veel aandacht voor vragen en problemen van sociale of emotionele aard. 
Van 08.30 tot 16.30 uur is er altijd minimaal één afdelingsleider aanwezig. 
Natuurlijk kunnen niet alle problemen van een leerling door een afdelingsleider worden opgelost, maar hij kan dan wel zorgen voor eerste opvang, bemiddeling of verwijzing naar een hulpinstantie. 
Een andere taak van de afdelingsleider is de absentiecontrole. Nauwgezet wordt bijgehouden of leerlingen in de les aanwezig zijn. Niet-afgemelde leerlingen worden in de loop van de dag thuis opgebeld.

drs. J.J.P. Lanters
afdelingsleider 4 en 5 havo
jlanters@olvbreda.nl
drs. T.H.P.M. Swinkels
conrector en eindverantwoordelijk schoolleider bovenbouw
tswinkels@olvbreda.nl