olv
Voor onze leerlingen, ouders en personeel is afgeschermde informatie beschikbaar.
Klik hier om in te loggen.
Rapportcijfers 4 en 5 vwo

Het schooljaar is op het Onze Lieve Vrouwelyceum ingedeeld in 3 periodes van ongeveer 12 tot 14 weken.
Aan het eind van elke periode krijgen de leerlingen een cijferrapport. Het perioderapportcijfer is dan het gewogen gemiddelde van de behaalde resultaten in die periode.

Aan het eind van het schooljaar wordt het jaarcijfer berekend op basis van de drie perioderapportcijfers. Daarin weegt het resultaat van de eerste periode (P1) twee keer en het resultaat van zowel de tweede (P2) als de derde periode (P3) drie keer mee. Voor het vak LO is de weging van de cijfers gelijk.
Voor de vakken ANW (4 vwo), levensbeschouwing (5 vwo) en maatschappijleer (5 vwo) vindt u geen resultaat van de verschillende periodes op het rapport terug. Omdat deze vakken aan het eind van het schooljaar afgesloten worden, geven we (de stand van zaken van) het eindcijfer weer van de behaalde schoolexamenresultaten. Digitaal zijn de deelresultaten die samen een schoolexamencijfer vormen (zie hiervoor het PTA) voor de leerlingen wel zichtbaar in Magister.

De perioderapportcijfers worden bepaald op één decimaal nauwkeurig. Het jaarcijfer is in gehelen. Op basis van de jaarcijfers wordt de overgang bepaald.

Naast deze rapportages kunnen ouders en leerlingen de schoolvorderingen met een persoonlijke inlogcode steeds volgen in Magister.

Voor meer informatie