Bevorderingsnorm brugklas

De volgende bevorderingsnormen gelden voor de brugklas >>lees meer

Toelichting:
- Het cijfer 5 levert 1 verliespunt op
- Het cijfer 4 levert 2 verliespunten op
- Totstandkoming cijfers bij kolom ‘score’: voortschrijdend gemiddelde
- Kolom ‘score’ = optelsom van afgeronde hele cijfers.
- Leerlingscore: optelsom afgeronde hele cijfers – verliespunten.
Met dit gegeven wordt naar de kolom ‘score’ gekeken.

Bespreekgebied: Waar letten we onder andere op?
- Heeft de leerling voldoende aanleg om een diploma te behalen op het OLV?
- Is er sprake van voldoende inzet en motivatie?
- Is er voldoende perspectief m.b.t. Nederlands / Engels / wiskunde? (kernvakken slaag-zakregeling)
- De opbouw van de cijferlijst wat de overige vakken betreft;
- Op welke wijze is afronding van het jaarcijfer tot stand gekomen?
- Hoe is de opbouw van de cijferlijst bij de verschillende perioden?

Een leerling die t/m periode 2 (rap2) bevorderbaar is maar daarna niet meer, wordt altijd besproken.
Een leerling die gedoubleerd is in de brugklas, wordt altijd besproken.