olv
Voor onze leerlingen, ouders en personeel is afgeschermde informatie beschikbaar.
Klik hier om in te loggen.
Toestemming gebruik beeldmateriaal

 

Op onze school laten wij met beeldmateriaal (foto’s en video’s) zien waar de leerlingen mee bezig zijn. Ook uw zoon/dochter kan op dit beeldmateriaal te zien zijn.

 

Gelet op de privacywetgeving zijn wij verplicht om uw toestemming te vragen voor het gebruik van beeldmateriaal van uw zoon/dochter als hij/zij jonger is dan 16 jaar. Leerlingen van 16 jaar en ouder moeten zelf toestemming geven. Zonder toestemming zal er geen beeldmateriaal van uw zoon/dochter gebruikt en gedeeld worden.

 

Voor meer informatie verwijzen wij u naar de brief die begin van dit schooljaar naar alle ouders en leerlingen is verzonden.

 

Daarnaast vroegen we toestemming aan de examenleerlingen voor publicatie gegevens in jaarboek en/of website. Dit formulier was voor de eerste registratie eenmalig per leerling in te vullen tot en met 21 oktober 2018. Mutaties kunt u doorgeven via onderstaand mutatieformulier AVG.

 

Mutatieformulier toestemming gebruik beeldmateriaal en/of publicatie gegevens examenleerlingen