olv
Voor onze leerlingen, ouders en personeel is afgeschermde informatie beschikbaar.
Klik hier om in te loggen.
Informatie vanuit school (2018-2019)

 

Via deze link kunt u, na inloggen, de informatie die dit schooljaar per post of e-mail is verstuurd of meegegeven nog eens teruglezen.

  

- Informatie over Jeugdgezondheidszorg West-Brabant >>lees verder

  Mevrouw W. Withoos is als jeugdarts verbonden aan het Onze Lieve Vrouwelyceum.

- Informatie over de 'gezonde schoolkantine' >>lees verder

- Wijziging toestemming i.h.k.v. de privacywetgeving >>lees verder

- Uw eventuele adres-, email- en telefoonwijziging, bij voorkeur schriftelijk, doorgeven aan de administratie van de school of via het mutatieformulier.
 
 

 

Brugklas (2018-2019)

 

Mentoren

 

De mentor is het eerste aanspreekpunt voor leerling en ouders. Hij/zij is de spil in de begeleiding. Iedere week is er een lesuur ingeroosterd waarin de klas van de mentor extra aandacht krijgt. Samen met de afdelingsleider zijn de mentoren verantwoordelijk voor de dagelijkse onderwijspraktijk en de leerlingbegeleiding.

De mentoren van de brugklas in schooljaar 2018-2019 zijn:

 

   

 

1A (AG) 

 

Mw. C.M. Kloet 

 

ckloet@olvbreda.nl

 

1B (AG)      

Mw. G. Verspui

en

Mw. S. van den Broek

gverspui@olvbreda.nl

en

svdbroek@olvbreda.nl

 

1C (AG)

Hr. J.Th. van Schilt

jvschilt@olvbreda.nl

 

1D (HA)

Mw. M.W.Th. Oomen

moomen@olvbreda.nl 

 

1E (HA)

Mw. S.M.C. Wilms-de Wild   

swilms@olvbreda.nl

 

1F (HA)

Hr. J. Willemse

jwillemse@olvbreda.nl

      

   

 

1G (HA)      

Mw. I. Folst

ifolst@olvbreda.nl 

 

1H (HA)

Mw. F. Hendrikx

fhendrikx@olvbreda.nl

 

1I (HA)

Mw. A. Kok

akok@olvbreda.nl 

                         

     

                                          

 

Afdelingsleider brugklas

 

          

drs. Th.H. Voncken

via e-mail bereikbaar:

tvoncken@olvbreda.nl      

           
Leerlingen kunnen op elk moment van de dag voor de meest uiteenlopende zaken bij een afdelingsleider terecht. Behalve voor alledaagse schoolzaken als prestaties, bijzonder verlof of melding van ziekte is er veel aandacht voor vragen en problemen van sociale of emotionele aard.
Van 08.30 tot 16.30 uur is er altijd minimaal één afdelingsleider aanwezig.
Natuurlijk kunnen niet alle problemen van een leerling door een afdelingsleider worden opgelost, maar hij kan dan wel zorgen voor eerste opvang, bemiddeling of verwijzing naar een hulpinstantie. 
Een andere taak van de afdelingsleider is de absentiecontrole. Nauwgezet wordt bijgehouden of leerlingen in de les aanwezig zijn. Niet-afgemelde leerlingen worden in de loop van de dag thuis opgebeld. 


Rector

    

     

G.P.M. van Wijlen

eindverantwoordelijk schoolleider voor de brugklas

via e-mail bereikbaar: gvwijlen@olvbreda.nl