Aanmelden op het OLV

Wat leuk dat jij je wilt aanmelden voor onze school! We leggen hieronder uit hoe de aanmelding werkt:


Inschrijfavonden

Voor de aanmelding kom je naar de inschrijfavonden van het OLV op dinsdag 7 maart 2023 (achternaam A t/m L) of woensdag 8 maart 2023 (achternaam M t/m Z).

Zie hier het schema:

Dinsdag 7 maart:
17.00 - 18.30 uur met een achternaam die begint met de letters A t/m F

19.00 - 20.30 uur met een achternaam die begint met de letters G t/m L

Woensdag 8 maart:
17.00 - 18.30 uur met een achternaam die begint met de letters M t/m S

19.00 - 20.30 uur met een achternaam die begint met de letters T t/m Z


Welke gegevens breng je dan mee?
1. Een volledig ingevuld en ondertekend aanmeldingsformulier 2023-2024 (volgt) van onze school.
2. Het volledig ingevulde keuzeformulier VO Breda 2023-2024 (volgt) (met de namen van drie verschillende VO-scholen).
3. Het schooladviesformulier van RSV Breda e.o. Kom je uit een regio waar dit adviesformulier niet wordt gebruikt, dan graag een door de basisschool ondertekend document waar het basisschooladvies op staat.
4. Een kopie van het overstapdossier OSO.
5. ID-bewijs (ter controle van het BSN, kopie is niet nodig).


Leerlingen met een duidelijke ondersteuningsvraag vanuit de basisschool hebben vooraf altijd een intakegesprek met de afdelingsleider en de ondersteuningscoördinator om te bepalen of de behoefte en het aanbod op elkaar aansluiten.

Overaanmelding
Alle scholen voor voortgezet onderwijs in Breda hebben samen afspraken gemaakt over wat te doen bij een mogelijke overaanmelding in de brugklas. Lees over de lotingsprocedure op www.vobreda.nl
Toelatingscriteria en doorstroommogelijkheden brugklas OLV