Aanmelden op het OLV

Wat leuk dat jij je wilt aanmelden voor onze school! We leggen hieronder uit hoe de aanmelding werkt:

Inschrijfavonden
Voor de aanmelding kom je naar de inschrijfavonden van het OLV op dinsdag 22 maart 2022 (achternaam A t/m K) of woensdag 23 maart 2022 (achternaam L t/m Z) van 17.00-20.30 uur.

Welke gegevens breng je dan mee?
1. Een volledig ingevuld en ondertekend aanmeldingsformulier 2022-2023 van onze school.
2. Het volledig ingevulde keuzeformulier VO Breda 2022-2023 (met de namen van drie verschillende VO-scholen)
3. Het schooladviesformulier van RSV Breda e.o. Kom je uit een regio waar dit advies- formulier niet wordt gebruikt, dan graag een door de basisschool ondertekend document waar het basisschooladvies op staat.
4. Een kopie van het overstapdossier OSO.
5. ID-bewijs (ter controle van het BSN, kopie is niet nodig)
Al deze documenten stop je in een grote A4-envelop.

Leerlingen met een duidelijke ondersteuningsvraag vanuit de basisschool hebben vooraf altijd een intakegesprek met de afdelingsleider en de ondersteuningscoördinator om te bepalen of de behoefte en het aanbod op elkaar aansluiten.

Overaanmelding
Alle scholen voor voortgezet onderwijs in Breda hebben samen afspraken gemaakt over wat te doen bij een mogelijke overaanmelding in de brugklas. Lees over de lotingsprocedure op www.vobreda.nl