Begeleiding en Ondersteuning

Op school ontwikkel je jezelf voortdurend. Vaak gaat dit vanzelf, soms heb je een beetje hulp nodig. Aandacht voor jouw persoonlijke ontwikkeling en welbevinden staan bij ons centraal. De ondersteuningscoördinator heeft hierin een belangrijke rol en pakt jouw hulpvraag als eerste op. Zij zorgt voor de juiste zorg op maat.

De ondersteuningscoördinator kan meedenken en advies geven als er vragen of zorgen zijn over de ontwikkeling op sociaal-emotioneel gebied of op het gebied van werkhouding en studie-aanpak. Dit alles gaat in goed overleg en met toestemming van jou en je ouders.

Dyslexie en dyscalculie

Als je een verklaring hebt, bieden we je extra faciliteiten aan. Op de faciliteitenlijst staat van welke faciliteiten je gebruikt mag maken, zoals tijdsverlenging, gebruik van het programma Claroread.   

Meer informatie: zie ons dyslexieprotocol >>lees meer

Studielessen/mentoruren

In de brugklas krijgen de leerlingen studielessen. Uiteenlopende vragen staan dan centraal zoals: hoe plan ik huiswerk? Hoe leer ik voor een toets? Hoe maak ik een goede samenvatting? Ook wordt tijdens de studielessen aandacht besteed aan de voorbereiding van proefwerkweken en is er aandacht voor de sociale ontwikkelingen in de klas. 

Begeleiding taal en rekenen

Alle scholen voor voortgezet onderwijs zijn verplicht om de lees- en rekenvaardigheid van leerlingen op peil te houden en (waar nodig) te verbeteren. In de brugklas screenen we de leerlingen op de lees-reken vaardigheid. Mocht blijken dat er sprake is van een achterstand, dan krijg je extra begeleiding. 

Tutorbegeleiding en vakbegeleiding

Leerlingen die moeite hebben met bepaalde vakken, kunnen voor die vakken begeleiding krijgen van een zogenaamde tutor. Een tutor is een door de school geselecteerde leerling uit de bovenbouw en hij of zij begeleidt één of maximaal twee leerlingen tegelijk. De school organiseert de tutorbegeleiding. Omdat het aantal tutoren beperkt is, kan je alleen tutorbegeleiding volgen op advies van de vakdocent en met toestemming van de afdelingsleider, voor maximaal 12 keer. De kosten worden tussen school en ouders verdeeld.

In de brugklas kunnen leerlingen vakbegeleiding krijgen voor het kernvak wiskunde en Engels. Dit gebeurt in principe op aangeven van de vakdocent. De vakbegeleiding vindt plaats op donderdag het eerste lesuur. De mentor en/of de afdelingsleider kan hier alles over vertellen.

Trainen sociale vaardigheden en examenvreestraining

In de brugklas kunnen leerlingen die dat nodig hebben, een training volgen in het versterken van hun sociale vaardigheden: 'Mag ik meedoen?'

Leerlingen van wie de prestaties achterblijven door faalangst hebben onze aandacht. In de bovenbouw kennen we voor een kleine groep leerlingen een examenvreestraining.