(Hoog)begaafdheid
Het OLV biedt veel uitdaging voor (hoog)begaafde kinderen. Dit vind je bijvoorbeeld op het gymnasium met Grieks en Latijn, maar ook voor kinderen op het atheneum zijn er verschillende mogelijkheden voor extra uitdagend onderwijs en op de havo is er vanaf het vierde leerjaar IBC. 

Je kunt bijvoorbeeld vanaf de brugklas deelnemen aan het Talentprogramma. Hier kan jij moeilijke, spannende en gekmakende vragen onderzoeken. Je mag daarvoor normale lesuren vervangen door ‘talent-uren’.

Bij het vak Techniek & Ontwerp wordt jouw creativiteit op de proef gesteld én vanaf het tweede jaar volg je OLV-uren. De OLV-uren zijn bijzondere uren. Je kunt dan kiezen uit hele andere vakken dan de reguliere lesvakken. Zo kennen we OLV-uren als animatiefilm maken, quilten, Chinees, Nederlandse gebarentaal of schaken.

Kortom: in de onderbouw is er veel mogelijk. Bovendien hebben wij mentoren die kennis hebben van (hoog)begaafdheid en die weten hoe ze jou goed kunnen begeleiden.

Het onderzoekend leren dat we vanaf de brugklas aanbieden, krijgt na 2 en 3 vwo een vervolg in de bovenbouw. Ook in de bovenbouw willen we jou nieuwsgierig houden en blijven uitdagen. Je gaat daarom op het vwo bij verschillende vakken aan de slag met wetenschappelijk onderzoek (WON). Wij vinden het belangrijk dat jij leert hoe je onderzoek doet zodat je straks goed voorbereid bent op de universiteit of hbo.

Maar ook op de havo willen wij je uitdagen. Het OLV heeft zich als enige Bredase school aangesloten bij het netwerk '20-80learning'. In de bovenbouw havo (leerjaar 4 en 5) kunnen leerlingen met het profiel Economie en Maatschappij ervoor kiezen om hun opleiding te volgen volgens het concept 20-80learning: deze leerlingen krijgen de mogelijkheid om hun reguliere opleiding te doen in 80% van de tijd. In de overige 20% volgen de IBC-leerlingen één dag in de week een geheel ander programma, waarin ondernemerschap, creatief denken, onderzoek, communicatie, etiquette, competentie-ontwikkeling en vervolgstudie centraal staan.

Zo zullen de IBC-leerlingen onder andere een eigen bedrijfje oprichten en colleges gaan volgen aan een hbo-instelling. Naast je havodiploma ontvang je een door het Ministerie van Economische Zaken erkend certificaat.