Het OLV-team:

De directie

De directie van het OLV bestaat uit (v.l.n.r.): Frits van der Zalm (plaatsvervangend rector), Sandra Rijnen (conrector) en Tol Swinkels (rector).


Taakverdeling:
Tol Swinkels, rector
- algemene leiding
- onderwijs: kwaliteit en ontwikkeling
- begeleiding en ondersteuning
- contact met bestuur, (G)MR, PMR, ouderraad en leerlingenplatform
- eindverantwoordelijke voor bovenbouw

Frits van der Zalm, plaatsvervangend rector
- vervanger van rector bij diens afwezigheid
- financiën
- gebouw en beheer
- roosterzaken
- ICT
- administratie
- eindverantwoordelijke voor leerjaar 2 en 3

Sandra Rijnen, conrector
- personeelsbeleid
- personeelszaken
- PR en communicatie
- eindverantwoordelijke voor de brugklas

De afdelingsleiders

De schoolleiding bestaat naast de directie ook uit de afdelingsleiders (op de foto v.l.n.r.): Theo Voncken (brugklas)
Mireille Rasenberg-Rijnders ( 2 en 3 havo & 2 en 3 vwo)
Jos Lanters (4 en 5 havo)
Niels van Hoek (4, 5 en 6 vwo)

Leerlingen kunnen op elk moment van de dag voor de meest uiteenlopende zaken bij een afdelingsleider terecht. Behalve voor alledaagse schoolzaken als prestaties, bijzonder verlof of melding van ziekte is er veel aandacht voor vragen en problemen van sociale of emotionele aard.
Van 08.30 tot 16.30 uur is er altijd minimaal één afdelingsleider aanwezig.
Natuurlijk kunnen niet alle problemen van een leerling door een afdelingsleider worden opgelost, maar hij kan dan wel zorgen voor eerste opvang, bemiddeling of verwijzing naar een hulpinstantie.
Een andere taak van de afdelingsleider is de absentiecontrole. Nauwgezet wordt bijgehouden of leerlingen in de les aanwezig zijn. Niet-afgemelde leerlingen worden in de loop van de dag thuis opgebeld.

Onder de taken en werkzaamheden van de afdelingsleider vallen:
- leiding geven aan het team van mentoren van de afdeling;
- zorg hebben voor het welbevinden van de leerlingen;
- communicatie verzorgen tussen school en ouders;
- schoolbeleid maken en uitvoeren samen met de andere leden van de schoolleiding;
- sturing geven aan de onderwijskundige ontwikkelingen binnen de afdeling;
- samen met het ondersteuningscoördinaat zorgen dat de leerlingen de juiste begeleiding krijgen;
- zorg dragen voor het absentie- en sanctiebeleid in samenwerking met de leerlingcoördinator;
- bewaken van de schoolresultaten;
- vertegenwoordigen van het OLV naar externe instanties;
- aannemen van nieuwe leerlingen.

De mentor

Iedere klas heeft een eigen mentor. Deze docent geeft zijn eigen vakles maar ook de studielessen. Vooral houdt de mentor goed in de gaten hoe het met de leerling persoonlijk en met de schoolresultaten gaat. Door persoonlijke gesprekken (en ouderavonden) is hij de eerst aangewezene contactpersoon voor ouders. In de studielessen worden vragen behandeld als: hoe plan ik huiswerk? Hoe maak ik een goede samenvatting? Ook wordt tijdens de studielessen aandacht besteed aan de voorbereiding van proefwerkweken en is er aandacht voor de sociale ontwikkelingen in de klas. Na de brugklas blijft het mentoruur ieder schooljaar terugkomen in het rooster.

Voor contactinformatie betreffende de mentoren >> klik hier

De docent

Voor een overzicht van onze docenten >> klik hier

Onderwijs Ondersteunend Personeel (OOP)

Het onderwijs ondersteunend personeel (OOP) speelt een rol in de begeleiding van de leerlingen. Zij zien leerlingen vaak in een andere setting dan de klassikale en signaleren opvallende zaken tijdens pauzes of andere momenten. Als ze het relevant vinden, geven ze deze door aan de mentor en/of afdelingsleider.

Verder zorgt deze groep medewerkers ervoor, vaak onzichtbaar, dat vele zaken op rolletjes lopen.

Voor een overzicht van ons OOP >> klik hier