Ontruimingsinstructie

  • Je wordt gewaarschuwd door het ontruimingsalarm (slow-whoop);
  • Volg de instructies van de docent op;
  • Sluit ramen en deuren indien mogelijk;
  • Ga samen met je medeleerlingen en de docent rustig, maar rechtstreeks naar de verzamelplaats (de blauwe stoel in het park schuin tegenover de school). Laat tassen en jassen in het lokaal/de garderobe;
  • Maak geen gebruik van de lift!
  • Blijf bij rookontwikkeling laag bij de grond;
  • Maak gebruik van de dichtstbijzijnde (nood-)uitgang;
  • Verzamel je op de verzamelplaats voor je docent, zodat die jullie aanwezigheid kan controleren en of iedereen het gebouw heeft verlaten!
  • Loop in het park zoveel mogelijk door, om iedereen een plaats te geven. Houd de straat vrij.