olv
Voor onze leerlingen, ouders en personeel is afgeschermde informatie beschikbaar.
Klik hier om in te loggen.
Agenda september 2018

       

ma. 24 sept.


 

start blok 2 SOLO

        

 

wo. 26 sept.            

              

8.30 uur uiterste tijdstip aanmelden oudergesprekken aanmelden oudergesprekken mentoren klas 2 t/m 4 + 5 vwo

 

 
             

Agenda oktober 2018

di. 2 okt.

  

 

oudergesprekken mentoren klas 2 t/m en 5 vwo

 

wo. 3 okt.

 

 

MR

 

vr. 5 okt.

 

 

start SE-periode 5 havo en 6 vwo

 

zo. 7 okt.

  

 

Singelloop

 

ma. 8

t/m

vr. 12 okt.

 

 

OLV-week najaar 2018

 

SE2 5 havo, SE4 6 vwo

werkweken klas 2, 4 havo en 5 vwo

 

ma. 15

t/m

vr. 19 okt.

 

 

herfstvakantie

 

di. 23 okt.

 

 

studiedag

 

ma. 29 okt.

                          

 

 

start blok 3 solo

 

deze week: uitreiken overzicht SE-resultaten 5 havo en 6 vwo en mogelijkheid tot inschrijven herkansingen

 

wo. 31 okt.

 

           

Talent focus voor examenkandidaten (studiekeuze)

Agenda november 2018

ma. 1 nov.

 

 

08.30 uur uiterste tijdstip aanmelden oudergesprekken mentoren 5 havo en 6 vwo

 

studiemiddag

 

di. 2 nov.

 

 

voor 11.20 uur inschrijven herkansingen 5 havo SE2 en 6 vwo SE4

 

ma. 5 nov.

 

 

deze week geen leertoetsen voor vakken in proefwerkweek

 

wo. 7 nov.

 

oudergesprekken mentoren 5 havo en 6 vwo

 

do. 9 nov.

 

 

herkansingen 5 havo

 

start proefwerkweek 4 havo/4 vwo/5 vwo

6 vwo reguliere lessen

 

ma. 12 nov.

t/m

vr. 16 nov.

 

 

reisexcursie 5 havo

 

proefwerkweek klas 1, 2 en 3

proefwerkweek  + SE-week 4 havo, 4 vwo en 5 vwo

 

6 vwo in deze week werken aan profielwerkstuk; eventueel excursies

 

6 vwo herkansingen SE4

 

ma. 19 nov.

 

 

onderwijsvrije dag, geen essen

 

di. 20 nov.

 

 

start periode 2

 

wo. 21 nov.

 

 

thema-avond ouderraad

 

vr. 23 nov.

 

 

verkort lesrooster, rapportvergaderingen

 

profielwerkstukdag 5 havo

 

deze middag studievoorlichting klas 4 Breda op Markenhage Campus

 

ma. 26 nov.

 

 

start blok 4 SOLO

 

ma. 26 nov.

t/m

do. 29 nov.

 

 

verkort lesrooster, rapportvergaderingen

 

vr. 30 nov.

 

                  

uitreiken rapport P1 + SE-lijst 5 vwo

evt. al op donderdag 29 nov.

 

KUL-avond

 

Agenda december 2018

ma. 3 dec.

  

 

08.30 uur uiterste tijdstip aanmelden lerarenspreekuur klas 1 t/m 4 en 5 vwo

 

ouderraad

 

wo. 5 dec.

 

 

voor 11.15 uur inschrijven herkansingen 5 vwo SE2

do. 6 dec.

 

 

19.00 uur Dragons' Den (IBC)

 

ma. 10 dec.     

 

 

deze week voorlichting aan derde klassen vakken Tweede Fase

 

lerarenspreekuur rap. 1 klas 1 t/m 4 en 5 vwo

 

di. 11 dec.

 

 

11.15 uur uiterste tijdstip inleveren conceptversie profielwerkstuk 5 havo en 6 vwo

 

studiemiddag

 

wo. 12 dec.

 

 

08.30 - 11.00 uur herkansingen 5 vwo

 

lessen leerlingen 5 vwo starten 4e lesuur

 

do. 13 dec.

 

 

voor 11.15 uur inleveren leesdossier Duits en/of Frans leerlingen 5 havo en 6 vwo bij vakdocent

 

lerarenspreekuur rap. 1 klas 1 t/m 4 en 5 vwo

 

ma. 17 dec.

t/m

do. 20 dec.

 

 

SE3 5 havo / SE5 6 vwo

 

wo. 19 dec.

 

 

MR

 

do. 20 dec.

 

          

kerstdiner 5 havo en 6 vwo

 

vr. 21 dec.

 

 

kerstactiviteiten

 

kerstlunch medewerkers

 

ma. 24 dec.

t/m

vr. 4 jan.

 

                

kerstvakantie