Leerlingenplatform? Dat is meedenken.

Vind jij het belangrijk om je stem te laten horen, om de belangen van alle OLV-leerlingen te behartigen? Dan ben jij heel geschikt om deel uit te maken van het leerlingenplatform (llp OLV).

Ten slotte zijn de leerlingen de grootste groep binnen onze school. En het is dus heel belangrijk dat deze groep een duidelijke stem heeft. Het llp levert nieuwe ideeën aan, verdiept zich in ontwikkelingen rond onderwijs en geeft een stem aan kritische geluiden vanuit de leerlingen.

Je houdt je in het llp bezig met zaken die vooral de leerlingen aangaan. Denk bijvoorbeeld aan de inrichting van de aula, de prijzen van de catering of de organisatie rond toetsen en schoolexamens.

Neemt de schoolleiding belangrijke beslissingen of heeft de schoolleiding het voornemen dat te doen, dan is het de taak van het leerlingenplatform om alle leerlingen te informeren.  

Wie vormen het leerlingenplatform?

Het OLV telt momenteel bijna 1400 leerlingen. We streven ieder schooljaar naar een leerlingenplatform van 14 tot 15 enthousiaste leerlingen, zodat ten minste 1% van de OLV-leerlingen vertegenwoordigd is. Iedereen kan deel uitmaken van dit ‘dreamteam’. Drie leerlingen van het platform maken ook nog deel uit van de leerlingengeleding van de medezeggenschapsraad (MR).

Samenstelling van het leerlingenplatform schooljaar 2021-2022:

Alex Sprangers
Alicia Goutziers
Amber Ipenburg
Anke van Hilvoorde
Annabel Hendrikx
Axel Mulders
Fabienne Jacobs
Imke Goverde
Irina Persa
Julia van Stuijvenberg (voorzitter)
Laurens Kok
Lotte Peltzer
Maaike van Empel
Mark Lugtmeijer
Martijn Korsmit
Meike de Wit
Nienke van Houwelingen
Sam Oudijk
Zoë van den Bergh

Contact per e-mail : leerlingenplatformolv@gmail.com