Leerlingenraad? Dat is meedenken.

Vind jij het belangrijk om je stem te laten horen, om de belangen van alle OLV-leerlingen te behartigen? Dan ben jij heel geschikt om deel uit te maken van het leerlingenraad (llr OLV).

Ten slotte zijn de leerlingen de grootste groep binnen onze school. En het is dus heel belangrijk dat deze groep een duidelijke stem heeft. De llr OLV levert nieuwe ideeën aan, verdiept zich in ontwikkelingen rond onderwijs en geeft een stem aan kritische geluiden vanuit de leerlingen.

Je houdt je in de llr bezig met zaken die vooral de leerlingen aangaan. Denk bijvoorbeeld aan de inrichting van de aula, de prijzen van de catering of de organisatie rond toetsen en schoolexamens.

Neemt de schoolleiding belangrijke beslissingen of heeft de schoolleiding het voornemen dat te doen, dan is het de taak van de leerlingenraad om alle leerlingen te informeren.  

Wie vormen de leerlingenraad?

Het OLV telt momenteel bijna 1400 leerlingen. We streven ieder schooljaar naar een leerlingenraad van 14 tot 15 enthousiaste leerlingen, zodat ten minste 1% van de OLV-leerlingen vertegenwoordigd is. Iedereen kan deel uitmaken van dit ‘dreamteam’. Drie leerlingen van de leerlingenraad maken ook nog deel uit van de leerlingengeleding van de medezeggenschapsraad (MR).

Samenstelling van de leerlingenraad schooljaar 2022-2023:

Zoë van den Bergh
Lotte Crielaard
Enzo van Dijk
Lars Franken
Martijn Korsmit
Lotte Peltzer (voorzitter)
Irina Perşa
Stijn Roording
Mylene van Rossum

Contact per e-mail : leerlingenplatformolv@gmail.com