Examen en PTA op het OLV

Examenreglement havo en vwo 2022-2023 >> lees meer
PTA 4 havo 2022-2023 >> lees meer 
PTA 5 havo 2022-2023 >> lees meer
PTA 4 vwo 2022-2023 >> lees meer
PTA 5 vwo 2022-2023 >> lees meer
PTA 6 vwo 2022-2023 >> lees meer

De PTA's (Programma's van Toetsing en Afsluiting) voor elk schooljaar worden ook uiterlijk op 1 oktober opgenomen in de ELO van Magister.

Je diploma staat online!

Er wordt nogal eens naar gevraagd: kan ik bij de school een kopie van het diploma en/of de cijferlijst krijgen? Onderwijsinstellingen in het voortgezet onderwijs zijn niet bevoegd om vervangende opleidingsdocumenten uit te geven voor diploma's, certificaten en/of cijferlijsten. Deze bevoegdheid ligt bij de Dienst Uitvoering Onderwijs. Meer informatie is te vinden op www.mijndiploma's.nl.

Mijn diploma's

In Mijn diploma's.nl kunt u zelf een digitaal uittreksel van uw diplomagegevens downloaden. Het heeft dezelfde waarde als een gewaarmerkte kopie van uw diploma. Een digitaal uittreksel uit Mijn diploma's is gratis. 
>>lees meer

Diploma behaald vóór 2006?

In Mijn diploma's.nl zijn van het voortgezet onderwijs pas vanaf 2006 gegevens opgenomen. Indien u uw diploma vóór 2006 hebt behaald, kunt u in veel gevallen een document aanvragen dat het originele document vervangt. Dit document heet een 'Verklaring afgelegd examen' (VAE) en heeft dezelfde waarde als het originele diploma, cijferlijst of certificaat. Het aanvragen van dit document verloopt via een aanvraagformulier dat u via onderstaande link kunt vinden. Er zijn wel kosten verbonden aan het verkrijgen van een VAE.

 N.B. Voor een Engelstalige of diplomabeschrijving
>>lees meer