Leerlingenstatuut

Naast het schoolreglement kent de school het leerlingenstatuut waarin de rechten en plichten van de leerlingen geregeld zijn. Het volledige leerlingenstatuut bekijk je hier >> Lees meer.