Vakantie-overzicht

Vakanties 2022-2023

herfstvakantie : week 43 - 24 t/m 28 oktober 2022
kerstvakantie : week 52/1 - 26 december 2022 t/m 6 januari 2023
voorjaarsvakantie : week 8 - 20 februari t/m 24 februari 2023
meivakantie : week 17/18 - 24 april t/m 5 mei 2023
start zomervakantie : week 29 - 17 juli 2023

Onderwijsvrije dagen

In het kader van de spreiding van de werkdruk mogen alle scholen zogenaamde ‘onderwijsvrije dagen’ in het jaarprogramma opnemen. De keuze voor 2022-2023:
Maandag 7 november 2022
Dinsdag 6 december 2022

Het OLV gaat niet in op verzoeken om de vakantie voor een leerling eerder te laten ingaan of te verlengen. Evenmin is het mogelijk toestemming voor tussentijdse vakanties te geven.

Buitengewoon verlof

Verzoeken voor buitengewoon verlof voor een deel van de dag moeten worden gemeld bij de Coördinator Leerlingzaken middels een verlofbriefje.

Voor verzoeken van een hele dag of langer neemt u telefonisch of per e-mail contact op met de verantwoordelijke afdelingsleider.