Vakantie-overzicht

Vakanties 2021-2022

herfstvakantie: week 43 - 25 t/m 29 oktober 2021
kerstvakantie: week 52/1 - 27 december t/m 7 januari 2022
voorjaarsvakantie: week 9 - 28 februari t/m 4 maart 2022
meivakantie: week 17/18 - 25 april t/m 6 mei 2022
start zomervakantie: week 30 - 25 juli  

Onderwijsvrije dagen
In het kader van de spreiding van de werkdruk mogen alle scholen zogenaamde ‘onderwijsvrije dagen’ in het jaarprogramma opnemen.  De keuze voor 2021-2022:
24 december 2021
7 februari 2022
7 juni 2022

Het OLV gaat niet in op verzoeken om de vakantie voor een leerling eerder te laten ingaan of te verlengen. Evenmin is het mogelijk toestemming voor tussentijdse vakanties te geven.

Buitengewoon verlof

Verzoeken voor buitengewoon verlof voor een deel van de dag moeten worden gemeld bij de Coördinator Leerlingzaken middels een verlofbriefje.

Voor verzoeken van een hele dag of langer neemt u telefonisch of per e-mail contact op met de verantwoordelijke afdelingsleider.