Onze dyslexiecoach:

Hallo! Mijn naam is Irma Michielsen en ik ben de dyslexiecoach op het OLV.

Ik zal kort proberen uit te leggen wat ik doe. Als dyslexiecoach heb ik vooral gesprekken met de leerlingen met dyslexie. Omdat namelijk alle leerlingen met dyslexie anders zijn en andere problemen (kunnen) hebben, ga ik eerst in kaart brengen wat precies die problemen zijn.
Daarnaast probeer ik de leerlingen met dyslexie handvatten te geven om met hun dyslexie te leren omgaan in het voortgezet onderwijs. Daarbij wil ik wel even benadrukken dat ik geen remedial teaching geef.  
Vervolgens ga ik bedenken hoe een docent de leerling met dyslexie het beste kan ondersteunen tijdens de les. Omdat ik zelf ook docente ben, weet ik wat er allemaal gebeurt in de klas, waar leerlingen tegenaan kunnen lopen en wat realiseerbaar is voor de vakdocenten m.b.t. de ondersteuning die zij kunnen bieden. Op die wijze kan ik een realistisch individueel handelingsgericht plan opstellen.
Verder onderhoud ik natuurlijk het contact met ouders, mentor en vakdocenten, zodat we samen de leerling met dyslexie optimaal kunnen ondersteunen.
Belangrijk in dit alles is dat leerlingen vooral zelf aangeven waar zij tegenaan lopen en contact opnemen als er dingen spelen. 

Dyslexieprotocol: >> lees meer