olv
Voor onze leerlingen, ouders en personeel is afgeschermde informatie beschikbaar.
Klik hier om in te loggen.

 

     

 


Vanaf schooljaar 2016-2017 kunnen leerlingen van het OLV in de bovenbouw havo met het profiel Economie en Maatschappij ervoor kiezen om hun opleiding te volgen volgens het concept 20-80learning: deze leerlingen krijgen de mogelijkheid om hun reguliere opleiding te doen in 80% van de tijd. In de overige 20% volgen de IBC-leerlingen één dag in de week een geheel ander programma, waarin ondernemerschap, creatief denken, onderzoek, communicatie, etiquette, competentieontwikkeling en vervolgstudie centraal staan.

 

Zo zullen de IBC-leerlingen onder andere een eigen bedrijfje oprichten en colleges gaan volgen aan een HBO-instelling. Om het een en ander te bewerkstelligen, gaat het OLV onder andere samenwerken met de Avans Hogeschool, de Bredase Business Club en MKB-Brabant.

 

Ervaring van scholen die het OLV voorgingen, leert dat IBC-leerlingen gemotiveerder en met meer plezier naar school gaan dan andere havoleerlingen. Bovendien blijkt de aansluiting op het HBO soepeler te verlopen: minder aansluitingsproblemen en minder uitval.

 

Het OLV is de achttiende school in Nederland die het, officieel door het ministerie van Economische Zaken erkende, IBC op basis van 20-80learning aanbiedt.
 

 

 
Projectleider: P.E. van den Berg MEd
e-mail: pvdberg@olvbreda.nl

 

 

 
  Voor vragen en/of algemene informatie:

 
  contact via e-mail: IBC@olvbreda.nl

 

  www.20-80learning.nl

 

                                                          
           

 
     
 

 
Assistent-projectleider: M.A. Barthel MEd
e-mail: mbarthel@olvbreda.nl