Rianda Spuijbroek
decaan havo (tijdelijk)
rspuijbroek@olvbreda.nl
Peter Roks
decaan vwo
proks@olvbreda.nl

Decanaat

Op het OLV willen wij goede voorwaarden scheppen voor de keuzes die in de schoolloopbaan genomen moeten worden: het kiezen van een examenprofiel en het kiezen van een vervolgopleiding. In het scheppen van voorwaarden is er een nauwe samenwerking tussen de decanen en de afdelingsleiders en mentoren van de leerlingen.

Vanaf het derde leerjaar komen alle leerlingen in contact met de decaan van de afdeling.
Tijdens ouderavonden en via de website geven de decanen informatie over onderwijs-, studie- en beroepsmogelijkheden en de financiële aspecten daarvan.

In verband met de afwezigheid van mevrouw Fabiënne Huisman heeft mevrouw Rianda Spuijbroek de taken wat betreft het decanaat voor havo op zich genomen. Zij is bereikbaar via het e-mailadres rspuijbroek@olvbreda.nl.