Mw. F.F. Huisman
decaan havo
fhuisman@olvbreda.nl
Drs. P.J.E. Roks
decaan vwo
proks@olvbreda.nl

Decanaat

Op het OLV willen wij goede voorwaarden scheppen voor de keuzes die in de schoolloopbaan genomen moeten worden: het kiezen van een examenprofiel en het kiezen van een vervolgopleiding. In het scheppen van voorwaarden is er een nauwe samenwerking tussen de decanen en de afdelingsleiders en mentoren van de leerlingen.

Vanaf het derde leerjaar komen alle leerlingen in contact met de decaan van de afdeling.
Tijdens ouderavonden en via de website geven de decanen informatie over onderwijs-, studie- en beroepsmogelijkheden en de financiële aspecten daarvan.

  • Informatie over adviezen bij rapporten derde klas >>lees meer
  • Profielen, keuze extra vak en regelingen overstap naar andere studie >>lees meer
  • Uitleg (filmpjes) over profielkeuze en vakken >>lees meer
  • Inschrijven voor de vakkenvoorlichtingsavond op woensdag 22 januari 2020 is niet meer mogelijk.
  • Links naar verschillende websites: YouTubefilmpje over het helpen van je kind met de studiekeuze (zie hieronder), naar Schoolweb / TKMST, naar Studiekeuze123: uw kind gaat kiezen.
  • Downloads, o.a. presentaties bij ouderavonden >>lees meer
  • Doorstroomrechten, informatie van de overheid.

N.B.

havo

In verband met de afwezigheid van mevrouw F.F. Huisman heeft mevrouw W.D. Spuijbroek de taken wat betreft het decanaat voor de havo op zich genomen.
Mw. Spuijbroek is bereikbaar via het e-mailadres rspuijbroek@olvbreda.nl.

vwo

Mw. Spuijbroek heeft intussen naast het werk van decaan voor de havo ook voor de vwo-afdeling het werk opgepakt.  Mw. Spuijbroek is bereikbaar via het e-mailadres rspuijbroek@olvbreda.nl.
Zij neemt hiermee deze taken over van de heer P. Roks.