Vakkenvoorlichtingsavond 

woensdag 22 januari 2020

(inschrijven uiterlijk zondag 15 december 2019, alleen voor klas 3, zie brief d.d. 27 november jl.)
 
Graag roepnaam en achternaam van uw zoon/dochter vermelden
Geef hier de huidige klas van uw zoon/dochter aan
Geef aan met hoeveel personen u komt
Kies minimaal 1 vak, maximaal 3 vakken
Geef hier uw tweede keuze aan
Geef hier uw derde keuze aan
Voor de terugkoppeling van de indeling gebruiken we dit e-mailadres