Scholen op de kaart

Alle VO-scholen maken hun schoolgegevens over kwaliteit en sfeer op dezelfde manier openbaar. Het schoolvenster van het Onze Lieve Vrouwelyceum en van alle andere basis- en middelbare scholen vindt u via www.scholenopdekaart.nl.

Voor de kaart van het Onze Lieve Vrouwelyceum >>lees meer
Bekijk bijvoorbeeld de doorstroom binnen de school >>lees meer
of de beoordeling van de leerlingen over schoolklimaat en veiligheid >>lees meer
Examenresultaten eerdere schooljaren >>lees meer


  
  

Inspectierapport

In februari 2016 heeft het OLV deelgenomen aan een pilot van de onderwijsinspectie betreffende het vernieuwde toezichtskader 2017-2021.

 

De inspectie is bij dit onderzoek tot de conclusie gekomen dat het OLV een school is met bovengemiddelde, goede resultaten. Het onderwijsproces kreeg de kwalificatie goed. Ook concludeerde men dat er in de school een veilig leerklimaat heerst en de kwaliteitszorg en ambitie goed zijn. Al blijven er mogelijkheden voor ontwikkeling. Wij zijn trots op deze beoordeling en koesteren een sfeer, die alom als zeer plezierig wordt ervaren. 

Voor publicaties over onze school van de Inspectie van het Onderwijs >>lees meer
 

Internettoepassing Kwaliteitscholen

Met behulp van Kwaliteitscholen kan het Onze Lieve Vrouwelyceum de kwaliteit van haar onderwijs volgen, controleren en evalueren.
Deze site er is voor leerlingen, ouders en medewerkers en wij vragen u een aantal keren om hier een onderzoek, zoals bijvoorbeeld over tevredenheid, in te vullen. Daarvoor ontvangt u via e-mail een persoonlijke mail met koppeling naar het desbetreffende onderzoek.
Alle gegevens worden uiteraard vertrouwelijk behandeld.

Naar de toepassing: www.kwaliteitscholen.app