olv
Voor onze leerlingen, ouders en personeel is afgeschermde informatie beschikbaar.
Klik hier om in te loggen.
Scholen op de kaart

 

Alle VO-scholen maken hun schoolgegevens over kwaliteit en sfeer op dezelfde manier openbaar. 

 

Het schoolvenster van het Onze Lieve Vrouwelyceum en van alle andere basis- en middelbare scholen vindt u via www.scholenopdekaart.nl.

 

Voor de kaart van het Onze Lieve Vrouwelyceum >>lees verder.

 

 

De link tussen de site van de Inspectie en Scholen op de kaart is gelegd: dit betekent dat ouders of kinderen die een school zoeken op de website van de Inspectie direct door kunnen klikken naar onze schoolpasgina op Scholen op de kaart. Andersom, van Scholen op de kaart naar het rapport van de Inspectie van het Onderwijs is al langer mogelijk. 

             

 

 

Inspectierapport

 

In februari 2016 heeft het OLV deelgenomen aan een pilot van de onderwijsinspectie betreffende het vernieuwde toezichtskader 2017-2021.

De inspectie is bij dit onderzoek tot de conclusie gekomen dat het OLV een school is met bovengemiddelde, goede resultaten. Het onderwijsproces kreeg de kwalificatie goed. Ook concludeerde men dat er in de school een veilig leerklimaat heerst en de kwaliteitszorg en ambitie goed zijn. Al blijven er mogelijkheden voor ontwikkeling. Wij zijn trots op deze beoordeling en koesteren een sfeer, die alom als zeer plezierig wordt ervaren.

 

De publicaties over onze school van de Inspectie van het Onderwijs vindt u hier.

 


 

Internettoepassing Kwaliteitscholen

 

Internettoepassing Kwaliteitscholen:
Hiermee kan Onze Lieve Vrouwelyceum de kwaliteit volgen, controleren en evalueren.
Deze site is er voor de leerlingen, ouders, medewerkers en schoolleiding.
Alle gegevens worden vertrouwelijk behandeld.
 

Met ingang van 20-08-2018 is de link naar de nieuwe omgeving van 'kwaliteitscholen': www.kwaliteitscholen.app