Huiswerkbegeleiding, HOT

De meest eenvoudige vorm van huiswerkbegeleiding noemen we de HOT, Huiswerk Onder Toezicht. De HOT vindt (vanaf 20 september 2021) plaats op maandag, dinsdag, woensdag en donderdag tijdens het 7e, 8e en 9e lesuur in lokaal 137. Er is keuze om wekelijks één, twee, drie of vier dagen deel te nemen.

De leerling neemt aansluitend aan zijn/haar laatste lesuur, maar niet eerder dan het 7e lesuur, deel aan de HOT. Eerder starten met de HOT i.v.m. lesuitval is niet mogelijk. De HOT duurt twee lesuren, behalve wanneer de leerling t/m het 8e lesuur les heeft.
Dit geldt tevens op dagen dat er een verkort lesrooster is.

Ook tijdens een proefwerkweek en op overige bijzondere dagen is het uitgangspunt dat de HOT doorgaat. Via de schermen in het schoolgebouw wordt in die gevallen gecommuniceerd over aangepaste tijden.

Bij de HOT is er toezicht op aanwezigheid en op de wijze van studeren. Van de leerling wordt verwacht dat hij/zij zelfstandig studeert, er is géén sprake van studiebegeleiding. Na het opgeven voor de HOT is aanwezigheid verplicht en behandelen wij de absentencontrole gelijk aan de reguliere vaklessen.
Indien een leerling niet aanwezig kan zijn bij de HOT dient er op de gebruikelijke wijze verlof aangevraagd te worden. Overige afspraken m.b.t. de HOT kunt u vinden op het inschrijfformulier.

Er zijn aan de HOT géén kosten verbonden. 

Opgeven voor de HOT kan door het inschrijfformulier in te vullen en in te leveren bij de assistent coördinator leerlingzaken (ACL). Uitschrijven via de HOT kan enkel via het uitschrijfformulier. 

Huiswerkbegeleiding, HUB

Naast de HOT is er ook een mogelijkheid om op school huiswerk onder begeleiding te maken. In dat geval spreken we van de HUB, HUiswerk Begeleiding. De gehele gang van zaken bij de HUB is uitbesteed. Meer informatie, over de opzet, vormen van begeleiding en kosten kunt u hieronder vinden.  Via onderstaande link kunt u het inschrijfformulier downloaden. Op school is ook een inschrijfformulier bij de ondersteuningscoördinator te verkrijgen: de inschrijfformulieren voor de HUB hangen in het rek. 

- Informatie HUB 2021-2022 >> Informatie 2021-2022
- Huisregels HUB 2021-2022 >> Huisregels 2021-2022
- Inschrijfformulier HUB 2021-2022 >> Inschrijfformulier 2021-2022