Huiswerkbegeleiding, HOT

De meest eenvoudige vorm van huiswerkbegeleiding noemen we de HOT, Huiswerk Onder Toezicht. De HOT vindt plaats op maandag, dinsdag, woensdag en donderdag tijdens het 7e, 8e en 9e uur in de mediatheek. Er is keuze om wekelijks één, twee, drie of vier dagen deel te nemen. 

De leerling neemt aansluitend aan zijn/haar laatste lesuur, maar niet eerder dan het 7e lesuur, deel aan de HOT. Dit geldt ook op dagen dat er verkort rooster of een studiedag is. Eerder starten met de HOT i.v.m. lesuitval is niet mogelijk. De HOT duurt twee lesuren, behalve wanneer de leerling t/m het 8e lesuur les heeft. 

Gedurende een proefwerkweek gaat de HOT ook door, maar wel op aangepaste tijden. Op dagen dat de leerling HOT heeft, is hij/zij twee van onderstaande uren aanwezig, aansluitend aan de laatste toets van de dag.
- 1e uur HOT: 11.15 - 12.15 uur;
- 2e uur HOT: 12.30 - 13.30 uur;
- 3e uur HOT: 13.30 - 14.30 uur.

Bij de HOT is er toezicht op aanwezigheid en op de wijze van studeren. Van de leerling wordt verwacht dat hij/zij zelfstandig studeert, er is géén sprake van studiebegeleiding. Na het opgeven de de HOT is aanwezigheid verplicht en behandelen wij de absentencontrole gelijk aan de reguliere vaklessen.
Indien een leerling niet aanwezig kan zijn bij de HOT dient er op de gebruikelijke wijze verlof aangevraagd te worden. Overige afspraken m.b.t. de HOT kunt u vinden op het inschrijfformulier. 

Er zijn aan de HOT géén kosten verbonden. 

Opgeven voor de HOT kan door het inschrijfformulier in te vullen en in te leveren in de brievenbus bij de assistent coördinator leerlingzaken (ACL). Uitschrijven via de HOT kan enkel via het uitschrijfformulierook dit formulier invullen en in de brievenbus bij de ACL doen. 

Huiswerkbegeleiding, HUB

Naast de HOT is er ook een mogelijkheid om op school huiswerk onder begeleiding te maken. In dat geval spreken we van de HUB, HUiswerk Begeleiding. De gehele gang van zaken bij de HUB is uitbesteed. Meer informatie, over de opzet, vormen van begeleiding en kosten kunt u hieronder vinden.  Op school is een inschrijfformulier bij de ondersteuningscoördinator te verkrijgen: de inschrijfformulieren voor de HUB hangen in het rek. Uiteraard kunt u de informatie, de huisregels en het inschrijfformulier ook downloaden en printen.           

- Informatie HUB 2020-2021 >> meer informatie
- Inschrijfformulier 2020-2021 >> meer informatie
- Huisregels HUB 2020-2021 >> meer informatie