In de havo bovenbouw kun je kiezen je opleiding te volgen volgens het 20-80learning-concept

Het OLV heeft zich als enige Bredase school aangesloten bij het netwerk '20-80learning'.
In de bovenbouw havo (leerjaar 4 en 5) kunnen leerlingen met het profiel Economie en Maatschappij ervoor kiezen om hun opleiding te volgen volgens het concept 20-80learning: deze leerlingen krijgen de mogelijkheid om hun reguliere opleiding te doen in 80% van de tijd. In de overige 20% volgen de IBC-leerlingen één dag in de week een geheel ander programma, waarin ondernemerschap, creatief denken, onderzoek, communicatie, etiquette, competentie-ontwikkeling en vervolgstudie centraal staan.

Zo zullen de IBC-leerlingen onder andere een eigen bedrijfje oprichten en colleges gaan volgen aan een HBO-instelling. Om het een en ander te bewerkstelligen, gaat het OLV onder andere samenwerken met Avans Hogeschool, de Bredase Business Club en MKB-Brabant. 

Naast je havo-diploma ontvang je een door het Ministerie van Economische Zaken erkend certificaat.

Ervaring van scholen die het OLV voorgingen, leert dat IBC-leerlingen gemotiveerder en met meer plezier naar school gaan dan andere havo-leerlingen. Bovendien blijkt de aansluiting op het HBO soepeler te verlopen: minder aansluitingsproblemen en minder uitval.

Het OLV is de achttiende school in Nederland die het officieel door het ministerie van Economische Zaken erkende IBC op basis van 20-80learning aanbiedt.

Patrick van den Berg
Projectleider
pvdberg@olvbreda.nl
Mark Barthel
Assistent-projectleider
mbarthel@olvbreda.nl