olv
Voor onze leerlingen, ouders en personeel is afgeschermde informatie beschikbaar.
Klik hier om in te loggen.
Buitenlandse reisexcursies

Sinds vele tientallen jaren kent het OLV een traditie van reizen en excursies. Voorbeelden hiervan zijn de reizen naar de Provence, Griekenland, Praag, Parijs, Londen, New York, Rome of de skireis naar Davos of La Plagne. Al tientallen jaren organiseren docenten van het OLV in de schoolvakanties reizen naar deze plaatsen voor geïnteresseerde leerlingen. 

Het OLV heeft een excursiebeleid ontwikkeld waarbij iedere bovenbouwleerling gaat deelnemen aan een meerdaagse buitenlandse reisexcursie.
Leerlingen 4 vwo gaan tijdens de tweede OLV-week op excursie naar Griekenland (gymnasiumleerlingen), Frankrijk (Auvergne) of Duitsland (Berlijn).
Leerlingen van 5 havo gaan in november naar Engeland (Londen).
Omdat de excursies een duidelijk didactisch doel hebben, is er een sterke inbedding in de lesprogramma’s van meerdere vakken. De excursie- en lesprogramma’s liggen in hoofdlijnen vast en worden verder uitgewerkt.

De reizen:

                                      

- Berlijn voor 4 vwo

  OLV-week voorjaar 2018

  >>naar het voorlopige programma

 

- Griekenland voor 4 vwo

  OLV-week voorjaar 2018

 
- Auvergne voor 4 vwo

  OLV-week voorjaar 2018

 

- Londen voor 5 havo najaar 2018

 

- Skireis

  voorjaarsvakantie 2019

  Carnavalsweek

  (reis valt buiten excursiebeleid

  en spaarsysteem)

                              

 

Uiteraard is er ook nagedacht over de financiële haalbaarheid van deze excursies. In goed overleg met de ouderraad is gekozen voor een collectief spaarsysteem, beginnend in de brugklas, met een looptijd van vier jaren. Voor meer informatie verwijzen wij u naar de verschillende afdelingspagina's.

Machtiging en voorwaarden 2017-2018 volgen in augustus/september 2017.

N.B. De terugbetaling van de bedragen voor leerlingen die de school voor de excursie hebben verlaten zal plaatsvinden in september/oktober.

Voor een overzicht van de spaarbedragen (versie mei 2017) >>lees verder

N.B. Voor Griekenland is het extra te betalen bedrag (voor reis in voorjaar 2018) vastgesteld op 180 euro.
 

Voor vragen kunt u terecht bij de heer F. van der Zalm of de heer C. Geerts.