olv
Voor onze leerlingen, ouders en personeel is afgeschermde informatie beschikbaar.
Klik hier om in te loggen.
Inschrijven skireis 2019
 
Informatie-avond d.d. 21/9/2018 ~ aanvullende notities
 
- Digitaal inschrijfformulier (let op: formulier downloaden en opsturen naar skireisolv@olvbreda.nl)


Buitenlandse reisexcursies

Sinds vele tientallen jaren kent het OLV een traditie van reizen en excursies. Voorbeelden hiervan zijn de reizen naar de Provence, Griekenland, Praag, Parijs, Londen, New York, Rome of de skireis naar Davos of La Plagne. Al tientallen jaren organiseren docenten van het OLV in de schoolvakanties reizen naar deze plaatsen voor geïnteresseerde leerlingen. 

Het OLV heeft een excursiebeleid ontwikkeld waarbij iedere bovenbouwleerling gaat deelnemen aan een meerdaagse buitenlandse reisexcursie.
Leerlingen 4 vwo gaan tijdens de tweede OLV-week op excursie naar Griekenland (gymnasiumleerlingen), Frankrijk (Auvergne) of Duitsland (Berlijn).
Leerlingen van 5 havo gaan in november naar Engeland (Londen).
Omdat de excursies een duidelijk didactisch doel hebben, is er een sterke inbedding in de lesprogramma’s van meerdere vakken. De excursie- en lesprogramma’s liggen in hoofdlijnen vast en worden verder uitgewerkt.

De reizen:

 
- Londen voor 5 havo

  najaar 2018

- Skireis

  voorjaarsvakantie 2019

  Carnavalsweek

  (reis valt buiten excursiebeleid 

  en spaarsysteem)

 

- Berlijn voor 4 vwo

  OLV-week voorjaar 2019

 

- Griekenland voor 4 vwo

  OLV-week voorjaar 2019

 
- Auvergne voor 4 vwo

  OLV-week voorjaar 2019

 


 

Uiteraard is er ook nagedacht over de financiële haalbaarheid van deze excursies. In goed overleg met de ouderraad is gekozen voor een collectief spaarsysteem, beginnend in de brugklas, met een looptijd van vier jaren. Voor meer informatie verwijzen wij u naar de verschillende afdelingspagina's.


N.B. De terugbetaling van de eerder betaalde bedragen voor leerlingen die de school voor de excursie hebben verlaten, zal plaatsvinden in september/oktober.

Voor een overzicht van de spaarbedragen (versie juni 2018) >>lees verder

 

N.B. Voor Griekenland werd het extra te betalen bedrag (reis in voorjaar 2018) vastgesteld op 180 euro, voor de reis in 2019 is dit extra bedrag nog niet vastgesteld.

 

Voor vragen kunt u terecht bij de heer F. van der Zalm.