olv
Voor onze leerlingen, ouders en personeel is afgeschermde informatie beschikbaar.
Klik hier om in te loggen.
Instroom klas 2 t/m 6

 
Het lopend schooljaar

Mocht een leerling tussentijds (in een reeds lopend schooljaar) willen instromen, dan kan contact opgenomen worden met de afdelingsleider van de betreffende jaarlaag (zie voor contactgegevens bij Contact of op de afdelingspagina's onder het kopje 'Afdelingen'). Iedere aanvraag wordt zorgvuldig behandeld, waarbij van belang is dat een leerling plaatsbaar is en er ruimte op de afdeling is.

Download hier voor het lopend schooljaar ->

 

Aanmeldingsformulier 2 t/m 5/6 havo of vwo 2018-2019

  het aanmeldingsformulier voor de bovenbouw

  (klas 4 en hoger) altijd inleveren samen met het profielkeuzeformulier!

Profielkeuzeformulier 4 havo

Profielkeuzeformulier 4 vwo

Profielkeuzeformulier 5 havo

Profielkeuzeformulier 5 vwo

Profielkeuzeformulier 6 vwo

  

Voor het nieuwe schooljaar

Voor het schooljaar 2019-2020 kunnen wij slechts een beperkt aantal leerlingen toelaten voor de leerjaren 2 tot en met 6.

We maken een uitzondering voor:

- leerlingen havo en vwo (beide onderbouw gevolgd) van De la Salle;

- leerlingen die een overstap willen maken van 4 vmbo-t naar 4 havo

  (alleen als er op hun huidige school geen bovenbouw havo is)*;

- leerlingen die kiezen voor 20-80learning/IBC (alleen instroom mogelijk in 4 havo);

- leerlingen die verhuizen vanuit een andere gemeente naar Breda*.

* Indien voor een nog niet gestart schooljaar aangemeld: half mei wordt definitief beslist of er plaats is op de betreffende afdeling op onze school.

 

Voor schooljaar 2019-2020 (na de kerstvakantie zijn de aanmeldingsformulieren beschikbaar) -> 
  

- Aanmeldingsformulier 2 t/m 5 havo of 6 vwo 2019-2020

  het aanmeldingsformulier voor de bovenbouw

  (klas 4 en hoger) altijd inleveren samen met het profielkeuzeformulier!

- Profielkeuzeformulier 4 havo

- Profielkeuzeformulier 4 vwo

- Profielkeuzeformulier 5 havo

- Profielkeuzeformulier 5 vwo

- Profielkeuzeformulier 6 vwo

 

N.B.

Informatie voor instroom in 4 havo vanuit 4 vmbo-t/4 mavo

De scholen voor voortgezet onderwijs in Breda (met uitzondering van De Nassau) hebben gezamenlijke afspraken gemaakt met betrekking tot de overstap van 4 vmbo-t naar 4 havo. Er geldt een plaatsingsgarantie mits de leerling aan de voorwaarden voldoet en hij/zij op tijd is aangemeld. Deze afspraken zijn conform de code die door de VO-raad is vastgesteld en gelden voor alle leerlingen die zich aanmelden (intern en extern). >>lees verder