olv
Voor onze leerlingen, ouders en personeel is afgeschermde informatie beschikbaar.
Klik hier om in te loggen.
Lestijden, ziek en verlof

  
LeseenhedenDe school kent lesuren van 50 minuten. Er zijn twee pauzemomenten.Lestijden bij normaal rooster 1e uur

 08.30 - 09.20 uur 

    5e uur  12.10 - 13.00 uur

 2e uur

 09.20 - 10.10 uur

    pauze  13.00 - 13.25 uur

 3e uur

 10.10 - 11.00 uur

    6e uur  13.25 - 14.15 uur

 pauze

 11.00 - 11.20 uur

     7e uur  14.15 - 15.05 uur 

 4e uur 

 11.20 - 12.10 uur

    8e uur   15.05 - 15.55 uur 

Lestijden bij rooster van 40 minuten

(incidenteel vanaf 08.30 uur)

 1e uur

 08.30 - 09.10 uur

     5e uur  11.30 - 12.10 uur

 2e uur

 09.10 - 09.50 uur


 6e uur  12.10 - 12.50 uur

 3e uur

 09.50 - 10.30 uur


 pauze  12.50 - 13.15 uur

 pauze

 10.30 - 10.50 uur


 7e uur  13.15 - 13.55 uur

 4e uur

 10.50 - 11.30 uur


 8e uur  13.55 - 14.35 uurJaarindelingHet OLV verdeelt het schooljaar in drie periodes. Aan het eind van iedere periode ontvangen de leerlingen een cijferrapport. In de jaarkalender is de verdeling van de periodes over het schooljaar terug te vinden.Buitengewoon verlofVerzoeken voor buitengewoon verlof voor een deel van de dag moeten worden gemeld bij de Coördinator Leerlingzaken middels een ingevuld formulier 'Verzoek buitengewoon verlof'.

   

Voor verzoeken van een hele dag of langer neemt u telefonisch of per e-mail contact op met de verantwoordelijke afdelingsleider.
Hij baseert zich op hetgeen door de Commissie Leerplichtzaken in het arrondissement Breda ten aanzien van het onderwerp “tijdelijke vrijstelling” is geregeld.
Afwijkingen van de vastgestelde vakantiedata zijn in principe niet mogelijk.
Er kunnen echter “gewichtige redenen” zijn om buitengewoon verlof te verlenen >>lees verder


Regels en afspraken m.b.t. het vak Lichamelijke Opvoeding

   

Blessures: Je hebt altijd iets bij je: je gymspullen of een briefje!

  • meld je bij voorkeur met sportkleding voor de les bij je docent LO en overleg; wat wordt die les gedaan en is (aangepaste) deelname voor jou mogelijk en/of wenselijk?
  • is deelname op voorhand uitgesloten, meld je dan voor de les mèt een briefje van je ouders of fysio;
  • geblesseerde leerlingen blijven in principe bij de les en assisteren waar mogelijk;
  • in geval de blessure drie weken of langer duurt, kan de leerling van de docent LO een briefje krijgen dat toestemming geeft om in de mediatheek te gaan studeren.

Gymkleding:

  • OLV-shirt is verplicht (extra shirts zijn te koop in de mediatheek);
  • broekje/rokje is naar eigen keuze, maar dient wel donkerblauw te zijn; sportbroekjes zijn ook in de mediatheek te koop;
  • tijdens de binnenperiode zijn (degelijk) schone binnenschoenen verplicht; door vuil wordt de vloer van de zaal glad en dus onveilig;
  • tijdens de buitenlessen mag over het OLV-shirt altijd een sweater o.i.d. gedragen worden i.v.m. de kou;
  • in verband met mogelijk verlies adviseren wij met klem de naam in het OLV-shirt te zetten.
   

ZiekmeldingThuis: voor het begin van de lestijd telefonisch melden bij de receptie van de school: 076-5224707.
Op school: melden bij de afdelingsleider, na telefonisch contact met thuis evt. naar huis.Afspraken te-laat-komers

1ste maal gratis
2de maal 1 x 08.00 uur of een heel lesuur eerder
3de maal 1 x 08.00 uur of een heel lesuur eerder
4de maal 2 x 08.00 uur of een heel lesuur of meerdere lesuren eerder
5de maal 3 x 08.00 uur of een heel lesuur of meerdere lesuren eerder
6de maal 4 x 08.00 uur of een heel lesuur of meerdere lesuren eerder; code L6
7de maal 5 x 08.00 uur of een heel lesuur of meerdere lesuren eerder; code L7
8ste maal vierkant rooster (08.00 – 16.30 uur) + brief naar ouders/verzorgers (kopie mentor en schoolleiding)
9de maal vierkant rooster (08.00 – 16.30 uur) + brief naar ouders/verzorgers (kopie mentor en schoolleiding)
10de maal       schorsing van 1 dag; brief naar leerplichtambtenaar en ouders (kopie naar mentor en schoolleiding)