olv
Voor onze leerlingen, ouders en personeel is afgeschermde informatie beschikbaar.
Klik hier om in te loggen.
Schoolleiding, decanen en ondersteuningscoördinator
 
Informatie over contactgegevens >>lees verder.

Directie


In het algemeen kan gesteld worden, dat de schoolleiding zich bezighoudt met beleidsvoorbereidende taken en met werkzaamheden, die voortkomen uit de sterk veranderende onderwijssituatie, die samengevat kan worden onder de noemer “autonome” school.
Als gevolg daarvan worden leerlingbegeleiding en onderwijszaken behartigd door de afdelingsleiders, de ondersteuningscoördinator, de decanen en onderwijscoördinatoren en worden de roosters voor een belangrijk deel gemaakt door de roostermaker in samenwerking met de schoolleiding. 

 

- G.P.M. van Wijlen, rector

 • algemene leiding
 • eindverantwoordelijke voor de brugklas
 • contacten met bestuur, (G)MR, PMR, ouderraad, leerlingenplatform
 • PR
 • na- en bijscholing; IP-OLV
 • jaarplanning
 • zorg en decanaat
 • personeelszaken, o.a. formatiebeleid en prognoses
 • begrotingen
 • toelating, schorsing en verwijdering leerlingen
 • communicatie: o.a. schoolgids, OLV-nieuws, website, publicatieborden    
 • gesprekkencyclus (directie en afdelingsleiders)

 

- Drs. T.H.P.M. Swinkels, conrector

 • eindverantwoordelijke voor 4 en 5 havo; 4, 5 en 6 vwo
 • onderwijskundige zaken: onderbouw en Tweede Fase, ELO
 • examensecretaris havo en vwo
 • kwaliteitszorg in de meest brede zin
 • culturele zaken, festiviteiten
 • OLV-uren
 • OLV-weken
 • mediatheek

 

- F.J.M. van der Zalm, plaatsvervangend rector
 • eindverantwoordelijke voor 2 en 3 havo; 2 en 3 vwo
 • eindverantwoordelijke voor OOP
 • vervanger van rector bij diens afwezigheid 
 • jaarrooster en dagelijks rooster
 • ICT; computergebruik docenten; software
 • administratie en automatisering
 • financiën en begrotingen
 • leermiddelen en schoolfonds
 • rooster proefwerkweken
 • excursies en reizen
 • fotograaf
 • gebouw en bouwzaken   

 

  Afdelingsleiders

   

  Leerlingen kunnen op elk moment van de dag voor de meest uiteenlopende zaken bij een afdelingsleider terecht. Behalve voor alledaagse schoolzaken als prestaties, bijzonder verlof of melding van ziekte is er veel aandacht voor vragen en problemen van sociale of emotionele aard.
  Van 08.30 tot 16.30 uur is er altijd minimaal één afdelingsleider aanwezig.
  Natuurlijk kunnen niet alle problemen van een leerling door een afdelingsleider worden opgelost, maar hij kan dan wel zorgen voor eerste opvang, bemiddeling of verwijzing naar een hulpinstantie. De mentor blijft uiteraard voor de leerlingen en de ouders het eerste aanspreekpunt.
  Een andere taak van de afdelingsleider is de absentiecontrole. Nauwgezet wordt bijgehouden of leerlingen in de les aanwezig zijn. Niet-afgemelde leerlingen worden in de loop van de dag thuis opgebeld.

  - drs. Th.H. Voncken (brugklas)
  - N.C.L. van Hoek ( 2 en 3 havo)
  - F.J. van Nijnanten (2 en 3 vwo)
  - drs. J.J.P. Lanters (4 en 5 havo)
  - S. Botermans MSc (4, 5 en 6 vwo) 

   

   

  Ondersteuningscoördinator

  De ondersteuningscoördinator is de spil in de bijzondere leerlingenzorg. Zij heeft een ondersteunende, begeleidende en coördinerende functie binnen deze specifieke zorg voor leerlingen. Ze is op de hoogte van de wet- en regelgeving van het ministerie ten aanzien van zorgleerlingen en draagt er zorg voor dat leerlingen, indien noodzakelijk, "zorg op maat" geboden wordt, binnen de grenzen van de mogelijkheden van de school.
     

  - mw. I. Boogerd

       aanwezig op maandagmiddag (13.00 - 17.00 uur) en woensdagochtend (8.30 - 12.30 uur)

  - mw. J.C.B. van der Made

       aanwezig op maandagmiddag (13.00 - 17.00 uur) en vrijdagochtend (8.30 - 12.30 uur)
  Bestuur  Het Onze Lieve Vrouwelyceum maakt deel uit van de Stichting Katholiek Voortgezet Onderwijs Breda en omstreken (SKVOB e.o.)
  >>lees verder

  Bezoekadres:
  Van Riebeecklaan 2
  4818 EB Breda

  Postadres:

  Postbus 4669

  4803 ER Breda 

   

  Administratienummer

  werkgever:

  42992

  Telefoonnummer:
  076-514 14 05

   

  Klachtenregeling SKVOB e.o.

  >>lees verder