Het Schoolfonds

De financiering vanuit het Rijk is niet toereikend voor een aantal zaken waarvan we vinden dat ze noodzakelijk zijn voor goed onderwijs op het OLV. Daarvoor hebben we al jaren een Schoolfonds waaruit een aantal algemene voorzieningen bekostigd wordt. Binnen de stichting zijn over de bijdrage van ouders/verzorgers afspraken gemaakt. 

Het overzicht van de kosten van het Schoolfonds voor schooljaar 2022-2023 >>lees meer.
Zowel de samenstelling als de hoogte hiervan zijn in de Medezeggenschapsraad besproken en vastgesteld.

Wij attenderen u erop dat de bijdrage voor het Schoolfonds niet verplicht is. Toch vragen we u de bijdrage te betalen, omdat daaruit activiteiten worden bekostigd die deel uitmaken van het totale onderwijsaanbod. U ontvangt hiervoor een factuur vanuit Librēon, de stichting waar het OLV bij hoort. Indien u niet in staat bent het Schoolfonds te betalen, kan hiervoor een regeling met u getroffen worden. Wij vragen u in dat geval contact op te nemen met de heer Van der Zalm.

versie d.d. juli 2022