Ouderraad: voor en door ouders

De ouderraad van het OLV heeft als doel de samenwerking tussen schoolbestuur, personeel en ouders te bevorderen. We doen dat op verschillende manieren. Allereerst door vraagbaak en spreekbuis te zijn voor zowel ouders als leerlingen. Daarnaast organiseren we jaarlijks diverse activiteiten. Contact: ouderraad@olvbreda.nl

Vraagbaak ouders en leerlingen
Heeft u een praktische vraag over bijvoorbeeld studielast of schoolexamens? Heeft u een opmerking over het leer- en leefklimaat op onze school? Of heeft u een idee over hoe we het onderwijs op het OLV verder kunnen verbeteren? Laat het de ouderraad weten. We zitten regelmatig om de tafel met de schoolleiding, kunnen daardoor snel en adequaat met u meedenken en waar nodig actie ondernemen.

Organisatie activiteiten
Als ouderraad vinden we het belangrijk om ouders goed te informeren over het reilen en zeilen op school. Daarnaast streven we ernaar onze kinderen niet alleen een leerzame maar ook leuke tijd te bezorgen op het OLV.
De ouderraad organiseert elk jaar diverse activiteiten, zoals thema-avonden over actuele onderwerpen als schoolkeuze, social media, alcohol en drugs. De ouderraad is betrokken bij de enquêtes die het OLV regelmatig onder haar leerlingen en ouders houdt. We bespreken de resultaten, geven feedback op eventuele verbeterpunten.


Openbare vergaderingen
De ouderraad van het OLV bestaat uit ca. tien ouders en komt zeven maal per jaar samen met de schoolleiding bij elkaar. De vergaderingen zijn openbaar, ouders zijn van harte welkom om mee te luisteren en denken.
Voor vergaderdata zie het jaarprogramma van de school.

Lid worden van de ouderraad
Wilt u graag lid worden van de ouderraad? U bent van harte welkom voor een vrijblijvende kennismaking. Stuur een e-mail naar ouderraad@olvbreda.nl voor meer informatie.

Leden ouderraad schooljaar 2020-2021
mw. C. Bouwmeester
dhr. R. Broeders
dhr. C. Brouwers
dhr. P. Hagens
dhr. B. Keasberry
mw. E. Krijgsheld
mw. S. Mante-Peperkamp
dhr. H. van Pluur, voorzitter
mw. C. Sturm
mw. N. van Velthoven
mw. C. Winters
dhr. M. Zweegers