OLV-weken en reisexcursies

Eén week in het najaar en één week in het voorjaar is er tijd voor iets anders!
Dan organiseren wij onze OLV-weken. In plaats van de gewone lessen volg je in zo'n week een programma met allerlei vakoverstijgende excursies, activiteiten en/of projecten. Door de bundeling van dit soort activiteiten, die veelal buiten het schoolgebouw plaatsvinden, voorkomen we lesuitval tijdens het schooljaar.

Brugklas
Alle brugklassers werken tijdens de eerste OLV-week intensief samen aan klassenbinding. In de tweede OLV-week kunnen onder andere dierentuin Blijdorp op het programma staan waar je opdrachten voor het vak biologie uitvoert. Of je ontmoet in die week een aantal bekende jeugdboekenschrijvers die komen vertellen over hun boeken en hun schrijverschap.

Op werkweek
In de tweede klas en in 4 havo of 5 vwo ga je samen met jouw klasgenoten op werkweek. Dat is niet een week waarin we je klusjes laten doen, maar het is een week die ervoor bestemd is dat je elkaar nog beter leert kennen. Met sport, spel en creativiteit zorgen wij dat dat lukt! 

Buitenlandse reisexcursie
Het OLV biedt leerlingen de kans verder te kijken dan hun eigen vertrouwde leeromgeving.
In een OLV-week ga je daarom in 4 vwo op excursie naar Frankrijk of Duitsland. Afhankelijk van welke taal je kiest ga je naar Berlijn of naar de Auvergne. Gymnasiasten gaan in de vierde klas naar Athene of Rome. De leerlingen van 5 havo gaan in het najaar naar Londen.
Omdat de excursies een duidelijk didactisch doel hebben, is er een sterke inbedding in de lesprogramma’s van meerdere vakken.

 

Uiteraard is er ook nagedacht over de financiële haalbaarheid van deze excursies. In goed overleg met de ouderraad is gekozen voor een collectief spaarsysteem, beginnend in de brugklas, met een looptijd van vier jaren. Voor meer informatie verwijzen wij u naar de verschillende afdelingspagina's.

De terugbetaling van de eerder betaalde bedragen voor leerlingen die de school voor de excursie hebben verlaten, zal plaatsvinden in september/oktober.

Voor een overzicht van de spaarbedragen (versie juni 2020) >>lees verder
Voor de voorwaarden buitenlandse reisexcursies >>lees verder
Voor Griekenland is het extra te betalen bedrag voor 5 vwo in 2020-2021 (uitgestelde reis in voorjaar 2021) vastgesteld op 180 euro. Voor 4 vwo 2020-2021 is dit bedrag nog niet vastgesteld.

Voor vragen kunt u terecht bij de heer F.J.M. van der Zalm, conrector. 

Skireis bovenbouw
Naast de lesgebonden reizen nemen collega's van tijd tot tijd initiatieven om buiten de lesperiodes op reis te gaan. Zo gaan leerlingen uit de bovenbouw - inmiddels al ruim 40 jaar - op skireis in de Alpen.