olv
Voor onze leerlingen, ouders en personeel is afgeschermde informatie beschikbaar.
Klik hier om in te loggen.
Ouderportaal
  

Inloggen op het websitegedeelte van het ouderportaal
voor o.a. OLV-nieuws.

  

Raadplegen van cijfers, inschrijven voor een ouderavond: inloggen in Magister 6.

U kunt ook gebruik maken van de Magister-app voor ouders en leerlingen >>lees verder.

 


Staat uw e-mailadres ingevuld in Magister? Het e-mailadres kunt u zelf aanpassen indien gewenst.


 

 
Ouderraad: voor en door ouders

 
Ouderraad OLV

De ouderraad van het OLV heeft als doel de samenwerking tussen schoolbestuur, personeel en ouders te bevorderen. We doen dat op verschillende manieren. Allereerst door vraagbaak en spreekbuis te zijn voor zowel ouders als leerlingen. Daarnaast organiseren we jaarlijks diverse activiteiten.

 

Contact: ouderraad@olvbreda.nl

 

Vraagbaak ouders en leerlingen

Heeft u een praktische vraag over bijvoorbeeld studielast of schoolexamens? Heeft u een opmerking over het leer- en leefklimaat op onze school? Of heeft u een idee over hoe we het onderwijs op het OLV verder kunnen verbeteren? Laat het de ouderraad weten. We zitten regelmatig om de tafel met de schoolleiding, kunnen daardoor snel en adequaat met u meedenken en waar nodig actie ondernemen.

 

Organisatie activiteiten

Als ouderraad vinden we het belangrijk om ouders goed te informeren over het reilen en zeilen op school. Daarnaast streven we ernaar onze kinderen niet alleen een leerzame maar ook leuke tijd te bezorgen op het OLV. De ouderraad organiseert dan ook elk jaar diverse activiteiten. Een mooi voorbeeld hiervan is de thema-avond over actuele onderwerpen als schoolkeuze, social media, alcohol en drugs. Daarnaast leveren we een bijdrage aan evenementen als Brugklas Lifve, de Open Dag en diploma-uitreiking. Tot slot is de ouderraad ook betrokken bij de enquêtes die het OLV regelmatig onder haar leerlingen en ouders houdt. We bespreken de resultaten, geven feedback op eventuele verbeterpunten.

 

Openbare vergaderingen

De ouderraad van het OLV bestaat uit ca. tien ouders en komt zeven maal per jaar samen met de schoolleiding bij elkaar. De vergaderingen zijn openbaar, ouders zijn van harte welkom om mee te luisteren en denken. Voor vergaderdata zie het jaarprogramma van de school.

 

Lid worden van de ouderraad

Wilt u graag lid worden van de ouderraad? U bent van harte welkom voor een vrijblijvende kennismaking. Stuur een e-mail naar ouderraad@olvbreda.nl voor meer informatie.

 

Leden ouderraad schooljaar 2018-2019

mw. M. van Beers, penningmeester

mw. C. Bouwmeester

mw. J. Dirven

dhr. P. Hagens

mw. P. Koning, secretaris

mw. E. Krijgsheld

mw. S. Mante-Peperkamp

dhr. B. Pelser

dhr. H. van Pluur

mw. N. van Velthoven

dhr. W. Venneman

dhr. A. Versluis, voorzitter