olv
Voor onze leerlingen, ouders en personeel is afgeschermde informatie beschikbaar.
Klik hier om in te loggen.
Vakanties schooljaar 2017-2018

 

De vakanties voor schooljaar 2017-2018 zijn door het College van Bestuur 

van de SKVOB eo. vastgesteld.

 • herfstvakantie: 16 t/m 20 oktober 2017
 • kerstvakantie: 25 december 2017 t/m 5 januari 2018
 • voorjaarsvakantie: 12 t/m 16 februari 2018
 • Pasen, vrij op maandag 2 april 2018
 • meivakantie: 23 april t/m 4 mei 2018
 • Hemelvaartsdag 10 mei, vrij op 11 mei 2018
 • Pinksteren, vrij op maandag 21 mei 2018
 • start zomervakantie: 9 juli 2018
 • start schooljaar 2018-2019 vanaf 20/21 augustus 2018

 

Onderwijsvrije dagen

 

In het kader van de spreiding van de werkdruk mogen alle scholen zogenaamde

‘onderwijsvrije dagen’ in het jaarprogramma opnemen.

De keuze voor 2017-2018:

 • dinsdag 28 november 2017
 • woensdag 30 mei 2018

 

Vakanties schooljaar 2018-2019

 

De vakanties, (onderwijs)vrije dagen voor schooljaar 2018-2019 zijn nog niet definitief vastgesteld.

Voor de grotere vakanties kunt u onderstaand overzicht aanhouden.

 • herfstvakantie: 15 t/m 19 oktober 2018
 • kerstvakantie: 24 december 2018 t/m 4 januari 2019
 • voorjaarsvakantie: 4 t/m 8 maart 2019
 • meivakantie: 22 april t/m 3 mei 2019
 • start zomervakantie: 8 juli 2019

 

Onderwijsvrije dagen

 

In het kader van de spreiding van de werkdruk mogen alle scholen zogenaamde

‘onderwijsvrije dagen’ in het jaarprogramma opnemen.

De keuze voor 2018-2019:

 • data zijn nog niet bekend