SchoolWiki

Mediatheek

 

Online catalogus Aura-Online

De catalogus van de mediatheek is digitaal te raadplegen >>lees meer
Je maakt voor Mijn AuraSpace zelf een inlog met wachtwoord aan: kies als inlogcode en wachtwoord je leerlingnummer en wachtwoord zoals je dat ook voor Magister Web gebruikt.Uitleenreglement:

Leners

Het materiaal wordt uitgeleend aan leerlingen, docenten en  onderwijsondersteunend personeel van het OLV.
Hiervoor is een schoolpas noodzakelijk.
Voor de huisregels van de mediatheek >>lees meer

Uitleentermijn

De uitleentermijn van boeken is vastgesteld op 3 weken en deze kan maximaal drie keer verlengd worden, mits het boek niet gereserveerd is.
Je mag maximaal drie boeken lenen van drie verschillende categorieën (dus bijv. één Nederlands, één biologie en één Duits boek). 
  • Naslagwerken (met een oranje sticker) worden niet uitgeleend en mogen alleen in de mediatheek geraadpleegd worden. Wel even laten registreren aan de balie.
  • Tijdschriften worden 3 weken uitgeleend.  
  • Je kunt één DVD lenen gedurende drie weken.
Het lenen van de materialen is gratis, te laat inleveren betekent boete.

Boete

Boete boek per dag  € 0,10
Boete boek met oranje stip per dag € 0,45
Boete tijdschrift per dag € 0,10 
Boete DVD per dag € 0,10
 

Reserveren

Het is mogelijk materialen te reserveren. 

Disclaimer

Deze mededelingen zijn zowel van toepassing op alle bezoeken aan en het gebruik van deze internetsite als op alle informatie en gegevens die op of door middel van deze internetsite worden aangeboden.

Informatie en aansprakelijkheid
De gegevens op deze internetsite worden alleen beschikbaar gesteld met het doel informatie te verstrekken. Hoewel het OLV met de grootst mogelijke zorgvuldigheid let op de juistheid en de volledigheid van de op de internetsite verstrekte gegevens en informatie, kan geen garantie worden gegeven of belofte worden gedaan dat deze gegevens en informatie vrij zijn van fouten of omissies.
Alle aansprakelijkheid met betrekking tot nadeel of schade, direct dan wel indirect, als gevolg van het gebruik van of het vertrouwen op de gegevens en informatie ontleend aan deze internetsite, inclusief nadeel of schade veroorzaakt door virussen, foutieve of onvolledige gegevens of informatie, is uitgesloten voor zover is toegestaan bij wet en rechtspraak. Het OLV is ook niet aansprakelijk voor schade volgend uit de onmogelijkheid de internetsite te gebruiken. 

Gerelateerde internetsites
Deze internetsite kan links bevatten naar andere internetsites, die niet worden beheerd door of onder de zeggenschap staan van het OLV. Deze links zijn enkel opgenomen in het kader van dienstverlening en impliceren geen relatie met of goedkeuring door het OLV. Het OLV is niet verantwoordelijk noch aansprakelijk voor de inhoud, dan wel specifieke gegevens of informatie, van internetsites die een link hebben opgenomen naar deze internetsite of waarvan een link op deze internetsite is opgenomen. 

Gebruik van informatie en gegevens
Het is niet toegestaan de verstrekte informatie en gegevens evenals de ontwerpen en symbolen van het OLV te gebruiken voor andere doeleinden.