SchoolWiki

Lestijden en verlof

Leseenheden
Onderbouw                                                             Bovenbouw
1e uur - 08.30 - 09.20 uur                                 1e uur - 08.30 - 09.20 uur
2e uur - 09.20 - 10.10 uur                                 2e uur - 09.20 - 10.10 uur
Pauze - 10.10 - 10.30 uur                                 3e uur - 10.10 - 11.00 uur
3e uur - 10.30 - 11.20 uur                                 Pauze - 11.00 - 11.20 uur
4e uur - 11.20 - 12.10 uur                                 4e uur - 11.20 - 12.10 uur
Pauze - 12.10 - 12.35 uur                                 5e uur - 12.10 - 13.00 uur
5e uur - 12.35 - 13.25 uur                                 Pauze - 13.00 - 13.25 uur
6e uur - 13.25 - 14.15 uur                                 6e uur - 13.25 - 14.15 uur
7e uur - 14.15 - 15.05 uur                                 7e uur - 14.15 - 15.05 uur
8e uur - 15.05 - 15.55 uur                                 8e uur - 15.05 - 15.55 uur                                                                                                                               9e uur - 15.55 - 16.45 uur
Jaarindeling

Het OLV verdeelt het schooljaar in drie periodes. Aan het eind van iedere periode ontvangen de leerlingen een cijferrapport. In de jaarkalender is de verdeling van de periodes over het schooljaar terug te vinden.

Buitengewoon verlof

Verzoeken voor buitengewoon verlof (bijvoorbeeld bij verhuizing, een doktersbezoek, tandarts-/orthodontist-afspraak) voor een deel van de dag moeten worden gemeld bij de Coördinator Leerlingzaken middels het verlofbriefje.

Voor verzoeken van een hele dag of langer neemt u telefonisch of per e-mail contact op met de verantwoordelijke afdelingsleider.
Afwijkingen van de vastgestelde vakantiedata zijn in principe niet mogelijk.

Ziekmelding

Thuis: voor 08.15 uur telefonisch melden bij de receptie van de school:
076-5224707.
Op school: melden bij de afdelingsleider, na telefonisch contact met thuis evt. naar huis. 

 

Disclaimer

Deze mededelingen zijn zowel van toepassing op alle bezoeken aan en het gebruik van deze internetsite als op alle informatie en gegevens die op of door middel van deze internetsite worden aangeboden.

Informatie en aansprakelijkheid
De gegevens op deze internetsite worden alleen beschikbaar gesteld met het doel informatie te verstrekken. Hoewel het OLV met de grootst mogelijke zorgvuldigheid let op de juistheid en de volledigheid van de op de internetsite verstrekte gegevens en informatie, kan geen garantie worden gegeven of belofte worden gedaan dat deze gegevens en informatie vrij zijn van fouten of omissies.
Alle aansprakelijkheid met betrekking tot nadeel of schade, direct dan wel indirect, als gevolg van het gebruik van of het vertrouwen op de gegevens en informatie ontleend aan deze internetsite, inclusief nadeel of schade veroorzaakt door virussen, foutieve of onvolledige gegevens of informatie, is uitgesloten voor zover is toegestaan bij wet en rechtspraak. Het OLV is ook niet aansprakelijk voor schade volgend uit de onmogelijkheid de internetsite te gebruiken. 

Gerelateerde internetsites
Deze internetsite kan links bevatten naar andere internetsites, die niet worden beheerd door of onder de zeggenschap staan van het OLV. Deze links zijn enkel opgenomen in het kader van dienstverlening en impliceren geen relatie met of goedkeuring door het OLV. Het OLV is niet verantwoordelijk noch aansprakelijk voor de inhoud, dan wel specifieke gegevens of informatie, van internetsites die een link hebben opgenomen naar deze internetsite of waarvan een link op deze internetsite is opgenomen. 

Gebruik van informatie en gegevens
Het is niet toegestaan de verstrekte informatie en gegevens evenals de ontwerpen en symbolen van het OLV te gebruiken voor andere doeleinden.