SchoolWiki

Onderwijs Ondersteunend Personeel (OOP)

Het onderwijs ondersteunend personeel (OOP) speelt een rol in de begeleiding van de leerlingen. Zij zien leerlingen vaak in een andere setting dan de klassikale en signaleren opvallende zaken tijdens pauzes of andere momenten. Als ze het relevant vinden, geven ze deze door aan de mentor en/of afdelingsleider.

Verder zorgt deze groep medewerkers ervoor, vaak onzichtbaar, dat vele zaken op rolletjes lopen.

Onderwijsondersteunend personeel
BMR Hr. J.W.P. Beumer facilitaire dienst
BGL Hr. J.R. van den Biggelaar facilitaire dienst
BTC Mw. C. Botermans personeelszaken en administratie
BRC Hr. C.L.M. Broeckaert TOA
DLY Mw. N. Deleij beheer Magister en administratie
EKN Hr. K. van der Eijken TOA
FRY Hr. C.P.J. Frijters TOA
GOL Hr. G.A.M. van Gool TOA
HGE Mw. L.C.H.M. Hage o.a. beheer Magister, beheer website en administratie
HJC Mw. F. Hojic mediatheek
HUY Hr. R.W.M. Huijskens TOA
JAN Mw. N.M. Jansen receptie
JSN Mw. C.E.J.   Janssen administratie en receptie
JNS Hr. R.C.M. Janssen hoofd facilitaire dienst
MAT Hr. C.C.M. Matijsen rooster
MND Mw. B.M. Mendez Pacheco mediatheek
OER Mw. M.L. van Oers mediatheek
PYN Hr. M.A.M.   Peijen facilitaire dienst
SPB Mw. W.D.   Spuijbroek decaan
THO Hr. R.J. Thomas leerlingzaken en facilitaire dienst
UYT Mw. M. Uytdragers facilitaire dienst
VMR Mw. M.H. Vermeeren mediatheek
ZDV Hr. G. Zondervan facilitaire dienst en leerlingzaken

N.B.
Bijgewerkt tot en met januari 2020.
 

Disclaimer

Deze mededelingen zijn zowel van toepassing op alle bezoeken aan en het gebruik van deze internetsite als op alle informatie en gegevens die op of door middel van deze internetsite worden aangeboden.

Informatie en aansprakelijkheid
De gegevens op deze internetsite worden alleen beschikbaar gesteld met het doel informatie te verstrekken. Hoewel het OLV met de grootst mogelijke zorgvuldigheid let op de juistheid en de volledigheid van de op de internetsite verstrekte gegevens en informatie, kan geen garantie worden gegeven of belofte worden gedaan dat deze gegevens en informatie vrij zijn van fouten of omissies.
Alle aansprakelijkheid met betrekking tot nadeel of schade, direct dan wel indirect, als gevolg van het gebruik van of het vertrouwen op de gegevens en informatie ontleend aan deze internetsite, inclusief nadeel of schade veroorzaakt door virussen, foutieve of onvolledige gegevens of informatie, is uitgesloten voor zover is toegestaan bij wet en rechtspraak. Het OLV is ook niet aansprakelijk voor schade volgend uit de onmogelijkheid de internetsite te gebruiken. 

Gerelateerde internetsites
Deze internetsite kan links bevatten naar andere internetsites, die niet worden beheerd door of onder de zeggenschap staan van het OLV. Deze links zijn enkel opgenomen in het kader van dienstverlening en impliceren geen relatie met of goedkeuring door het OLV. Het OLV is niet verantwoordelijk noch aansprakelijk voor de inhoud, dan wel specifieke gegevens of informatie, van internetsites die een link hebben opgenomen naar deze internetsite of waarvan een link op deze internetsite is opgenomen. 

Gebruik van informatie en gegevens
Het is niet toegestaan de verstrekte informatie en gegevens evenals de ontwerpen en symbolen van het OLV te gebruiken voor andere doeleinden.