SchoolWiki

Docenten


De docenten van het OLV gerangschikt op het te geven (hoofd)vak:

Hr. MSc S. Botermans aardrijkskunde
Hr. A.A.M. Broeders (ak) aardrijkskunde
Mw. S.P.A. Carati aardrijkskunde
Hr. drs. J.A.F. Peersman aardrijkskunde
Hr. Drs. Th.H. Voncken aardrijkskunde
Mw. C. Joris biologie
Mw. MEd A.E.J.M. Krijnen biologie
Mw. N. Michielsen biologie
Hr. MEd J. Willemse biologie
Mw. MSc S. van Wingerden biologie
Hr. MSc P.A.G. van de Wouw biologie
Mw. R.C.M. Meelhuijsen ckv
Mw. C.A.A. van Aard Duitse taal
Hr. Drs. B. Baljeu Duitse taal
Mw. A.M.H.H.P. Bindels Duitse taal
Hr. J.W. Dolislager Duitse taal
Mw. F.I. Frets Duitse taal
Mw. MEd E.P.L.M. Verdaasdonk Duitse taal
Hr. MEd M.A. Barthel economie
Hr. Drs. J.W.M. van den Heuvel economie
Hr. Drs. H.S.M. van Mousch economie
Hr. Drs. P.J.E. Roks economie
Hr. Drs. R.M.H. Venderbos economie
Hr. MEd P.E. van den Berg Engelse taal
Mw. C. Dalemans Engelse taal
Mw. Drs. MEd T.T. de Haas Engelse taal
Mw. I.C. Kalisvaart Engelse taal
Hr. Drs. J.C.P. Martens Engelse taal
Mw. E.H.J. van Ooijen Engelse taal
Hr. S.M. van Peer Engelse taal
Mw. MEd S.A.M. van de Rijke Engelse taal
Mw. N.M.H. Sanders Engelse taal
Mw. G.M. van de Water Engelse taal
Mw. K. van Belle Franse taal
Mw. M.J. Hazelhoff Franse taal
Mw. Drs. J.D.H. Mercx Franse taal
Mw. I.P.M. Michielsen Franse taal
Hr. F.J. van Nijnanten Franse taal
Mw. MEd M.W.Th. Oomen Franse taal
Mw. MEd W.T. Smeets Franse taal
Mw. MEd L.J.C. Voeten Franse taal
Mw. B.I.J.J.G. van Workum Franse taal
Hr. M.J.P.M. van Loon geschiedenis
Hr. W.J. Ophof geschiedenis
Hr. Dr. MEd J.Th. van Schilt geschiedenis
Hr. R. van der Sloot geschiedenis
Mw. MEd V. Stes geschiedenis
Hr. M.A. van der Ven geschiedenis
Mw. Drs. MA M.A.M. Wilbrink geschiedenis
Mw.   L.   America Griekse en Latijnse taal en cultuur
Mw. Drs, MA W.J.M. Maas Griekse en Latijnse taal en cultuur
Hr. Drs. F.H. Venhuizen Griekse en Latijnse taal en cultuur
Hr. Ir. G. den Hertog informatica
Mw. Ing. M.H.A. de Leeuw informatica
Hr. Drs. J.G. Rademakers informatica
Hr. N. van Bijsterveld levensbeschouwing
Mw. M.B.C. Huijbregts levensbeschouwing
Mw. MEd F.B.M. van Megen levensbeschouwing
Mw. MA C.J.M. Melisse levensbeschouwing
Hr. Drs. T.H.P.M. Swinkels levensbeschouwing
Mw. MEd/MA L.M.T. Tichelaar levensbeschouwing
Hr. H.M. Adank lichamelijke opvoeding
Hr. J. Bons lichamelijke opvoeding
Mw. F. Hendrikx lichamelijke opvoeding
Hr. N.C.L. van Hoek lichamelijke opvoeding
Mw. MSc S. Laurijssens lichamelijke opvoeding
Hr. J. den Tenter lichamelijke opvoeding
Hr. P. van Vliet lichamelijke opvoeding
Mw. S.M.C. Wilms lichamelijke opvoeding
Hr. E. Adams maatschappijleer
Mw. MSc M. van Dongen maatschappijleer
Mw. L. Hendriks maatschappijleer
Hr. P.C.A. Denissen muziek
Mw. I. Folst muziek
Mw. L.H. van der Heijden muziek
Mw. C.M. Kloet muziek
Mw. S.J.A.M. Soffers muziek
Hr. J.C.M. Bastiaansen natuurkunde
Hr. J.F.M. van Breugel natuurkunde
Hr. W.S. Pranger natuurkunde
Hr. M. van Veen natuurkunde
Hr. MEd B.A.F. Verheijen natuurkunde
Mw. Drs. E.L.J. Augustijn Nederlandse taal
Mw. S. Beckers Nederlandse taal
Mw. F. Hamers Nederlandse taal
Mw. A.Th.M. Heusèrr Nederlandse taal
Mw. F.F. Huisman Nederlandse taal
Hr. Drs. J.J.P. Lanters Nederlandse taal
Mw. MEd C.A.H. van der Made Nederlandse taal
Mw. Drs. B.G.K. Martens Nederlandse taal
Mw. E. van Raak Nederlandse taal
Mw. C. Roosekrans Nederlandse taal
Mw. MEd A.E. Swarte Nederlandse taal
Mw. M. Verkamman Nederlandse taal
Mw. G. Verspui Nederlandse taal
Mw. M. Alex Tur OLV-uren
Hr. J.A.G. van den Berg OLV-uren
Hr. J.F.M. Jacobs OLV-uren
Mw. P. Ruijs OLV-uren
Hr. A.D. Wirken OLV-uren
Hr. Dr.Ir. N.L.H.L. Broeders (sk) scheikunde
Hr. Ir. A.L. Eversdijk scheikunde
Mw. E.C. van Grieken scheikunde
Mw. M.A. Weijs Spaanse taal (elementair)
Mw. S. van den Broek techniek en ontwerp
Mw. M. Werleman techniek en ontwerp
Hr. B. Brosens tekenen
Hr. J.M.M. van Eijck tekenen
Mw. A. Kok tekenen
Mw. E.M. Leijten tekenen
Mw. L. van de Wiel tekenen
Mw. MEd J.M. Cobelens wiskunde
Mw. K. van Eijk wiskunde
Hr. MEd R. Faes wiskunde
Hr. M. Gobbens wiskunde
Mw. J.M.M. Heddes wiskunde
Mw. Ir. T.M.A. van der Hoofden wiskunde
Hr. J.J.A. van der Made wiskunde
Hr. A.M.H.C. Nipius wiskunde
Mw. J.J.A.M. Oomen wiskunde
Mw. M. Paanakker wiskunde
Hr. Drs. F.M. Vermeer wiskunde
Hr.   J.M.   Waalwijk wiskunde

Overzicht is bijgewerkt t/m 16 augustus 2019.

Disclaimer

Deze mededelingen zijn zowel van toepassing op alle bezoeken aan en het gebruik van deze internetsite als op alle informatie en gegevens die op of door middel van deze internetsite worden aangeboden.

Informatie en aansprakelijkheid
De gegevens op deze internetsite worden alleen beschikbaar gesteld met het doel informatie te verstrekken. Hoewel het OLV met de grootst mogelijke zorgvuldigheid let op de juistheid en de volledigheid van de op de internetsite verstrekte gegevens en informatie, kan geen garantie worden gegeven of belofte worden gedaan dat deze gegevens en informatie vrij zijn van fouten of omissies.
Alle aansprakelijkheid met betrekking tot nadeel of schade, direct dan wel indirect, als gevolg van het gebruik van of het vertrouwen op de gegevens en informatie ontleend aan deze internetsite, inclusief nadeel of schade veroorzaakt door virussen, foutieve of onvolledige gegevens of informatie, is uitgesloten voor zover is toegestaan bij wet en rechtspraak. Het OLV is ook niet aansprakelijk voor schade volgend uit de onmogelijkheid de internetsite te gebruiken. 

Gerelateerde internetsites
Deze internetsite kan links bevatten naar andere internetsites, die niet worden beheerd door of onder de zeggenschap staan van het OLV. Deze links zijn enkel opgenomen in het kader van dienstverlening en impliceren geen relatie met of goedkeuring door het OLV. Het OLV is niet verantwoordelijk noch aansprakelijk voor de inhoud, dan wel specifieke gegevens of informatie, van internetsites die een link hebben opgenomen naar deze internetsite of waarvan een link op deze internetsite is opgenomen. 

Gebruik van informatie en gegevens
Het is niet toegestaan de verstrekte informatie en gegevens evenals de ontwerpen en symbolen van het OLV te gebruiken voor andere doeleinden.