Adviezen bij de vakken derde klassen

havo
In de derde klas wordt bij alle vakken een advies uitgebracht. Het doel van dit advies is de leerling een zo reëel mogelijke profielkeuze te laten maken. De vakdocent maakt een inschatting van de kansen die een leerling heeft voor zijn/haar vak in de bovenbouw.
Dit advies wordt gegeven op basis van meerdere aandachtspunten. Cijfers hoeven hierbij niet per se leidend te zijn. Motivatie, werkhouding, inzicht, analytisch denkvermogen en de constellatie van het cijfer zijn mede bepalend bij de advisering.
In principe worden de adviezen gegeven in  +  en  -.
De docenten van het vak wiskunde geven een advies voor wiskunde A en wiskunde B.
--        zeer af te raden 
-          verwacht wel problemen
+-        twijfel
+         verwacht geen problemen
++       goede keuze

vwo

In de derde klas wordt bij alle vakken een advies uitgebracht. Het doel van dit advies is de leerling een zo reëel mogelijke profielkeuze te laten maken. De vakdocent maakt een inschatting van de kansen die een leerling heeft voor zijn/haar vak in de bovenbouw.
Dit advies wordt gegeven op basis van meerdere aandachtspunten. Cijfers hoeven hierbij niet per se leidend te zijn. Motivatie, werkhouding, inzicht, analytisch denkvermogen en de constellatie van het cijfer zijn mede bepalend bij de advisering.
In principe worden de adviezen gegeven in  +  en  -.
De docenten van het vak wiskunde geven een advies voor wiskunde A, wiskunde B en wiskunde C.
--        zeer af te raden 
-          verwacht wel problemen
+-        twijfel
+         verwacht geen problemen

++       goede keuze