Schooljaar 2022-2023 en 2021-2022

Voor het schooljaar 2022-2023 kunnen leerlingen een verzoek tot toelating indienen, bij de betreffende afdelingsleider.

Afdelingsleiders:
brugklas: Theo Voncken tvoncken@olvbreda.nl
onderbouw havo: Niels van Hoek nvhoek@olvbreda.nl
onderbouw vwo: Mireille Rasenberg mrasenberg@olvbreda.nl
bovenbouw havo: Jos Lanters jlanters@olvbreda.nl
bovenbouw vwo: Sep Botermans sbotermans@olvbreda.nl

Voor instroom tijdens het schooljaar 2021-2022 kunnen leerlingen eveneens een verzoek tot toelating doen. Ook hiervoor kan een afspraak gemaakt worden met de betreffende afdelingsleider.

We doen altijd ons uiterste best om een plaats aan te bieden aan:
- leerlingen havo en vwo die de onderbouw gevolgd hebben op De la Salle;
- leerlingen die een overstap willen maken van 4 vmbo-tl naar 4 havo
- leerlingen die kiezen voor 20-80learning/IBC (alleen instroom mogelijk in 4 havo met profiel E&M);
- leerlingen die verhuizen vanuit een andere gemeente naar Breda

Begin juni wordt beslist of er plaats is op de betreffende afdeling op onze school.

Klik hier voor schooljaar 2022-2023: Aanmeldingsformulier leerjaar 2 t/m 6 2022-2023
Klik hier voor schooljaar 2021-2022: Aanmeldingsformulier leerjaar 2 t/m 6 2021-2022

NB Indien het een aanmelding voor de bovenbouw betreft (klas 4 en hoger) dient met het aanmeldingsformulier ook altijd het profielkeuzeformulier ingeleverd te worden!
- Profielkeuzeformulier 4 havo 2022-2023
- Profielkeuzeformulier 5 havo 2022-2023
- Profielkeuzeformulier 4 vwo 2022-2023
- Profielkeuzeformulier 5 vwo 2022-2023
- Profielkeuzeformulier 6 vwo 2022-2023

- profielkeuzeformulier 4 havo 2021-2022
-
profielkeuzeformulier 4 vwo 2021-2022
-
profielkeuzeformulier 5 havo 2021-2022
-
profielkeuzeformulier 5 vwo 2021-2022
-
Profielkeuzeformulier 6 vwo 2021-2022

Regelingen overstappen naar andere studie

Regeling overstap 4 vmbo-tl met 7 vmbo-tl examenvakken:

Een leerling die een vmbo-tl-diploma behaalt met 7 examenvakken wordt toegelaten tot 4 havo, mits er plaats is.

Vmbo-tl leerlingen moeten geslaagd zijn voor het eindexamen met een extra vak naast de vakken die gezamenlijk het eindexamen vormen. Het gaat om bijvoorbeeld economie, maatschappijkunde, beeldende vorming of informatietechnologie (als dat met een schoolexamen is afgesloten). Het extra vak kan geen beroepsgericht vak, het algemene vak maatschappijleer of een schooleigen programma of programmaonderdeel van de school zijn.

Regeling overstap 5 havo naar 5 vwo

De OLV-leerling die een havodiploma behaalt, wordt mits er plaats is, toegelaten tot 5 vwo op het OLV. Een goede cijferlijst 5 havo, goede motivatie en een goede 'pers' van de docentenvergadering 5 havo zijn een pre bij de toelating.